Inga specialpedagoger, inget helhetsperspektiv och lärare får inte information om eleven. Elever med ADHD får inte den hjälp och det stöd som de behöver i skolan. Det visar en ny rapport från Skolinspektionen som följt 21 elever med diagnosen ADHD vid åtta skolor i fem kommuner.

- Detta är ytterligare en rapport som visar på stora brister i den svenska skolan. Barn och unga med funktionsnedsättning får inte en chans i skolan. Nu kräver vi handling, säger Agnetha Vikenger, förbundsordförande för Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU.

Granskningen visar att skolorna endast i begränsad omfattning kartlägger och analyserar elevernas individuella behov och förutsättningar. De kartläggningar som görs har i de flesta fall fokus på individrelaterade faktorer, medan förhållanden på grupp- och organisationsnivå saknas. Det innebär att ett helhetsperspektiv saknas, vilket kan påverka möjligheten att vidta relevanta åtgärder. Vid vissa skolor saknas också specialpedagogisk kompetens.

Relevant information om eleverna når inte alla undervisande lärare, överlämningar sker ofta muntligt och det lärarna får veta är många gånger begränsat till att eleven har diagnosen ADHD, inte vad diagnosen innebär för den enskilde eleven eller hur undervisningen kan anpassas. Det saknas också vägledning och verktyg för hur den viktiga informationen från föräldrar ska samlas in och vårdnadshavare uttrycker att de måste kämpa för sina barns behov.

- Detta är en tröstlös kamp där vi vet att om rätt insatser sätts in finns det också förutsättningar för eleverna att lyckas. Insatser som stärker både eleverna och familjen. Som det är idag måste många föräldrar kämpa för att barnen ska få det stöd som de har rätt till enligt lag. En likvärdig skola som skapar förutsättningar för alla finns inte i dag, säger Agnetha Vikenger.

- RBU:s rapport Skolad eller spolad? (2011) visade på stora brister i skolsituationen för de unga i vårt förbund. Skolinspektionens rapport bekräftar det vi redan visste. Nu är det dags för politiker och beslutsfattare att agera för en förändring. Och det brådskar. Våra barns framtid är här och nu. Vi vet att ett skolmisslyckande är en av de säkraste vägarna mot arbetslöshet och utanförskap, med stora kostnader för både individ och samhälle, säger Agnetha Vikenger.

För mer information kontakta

Förbundsordförande Agnetha Vikenger, 070 664 46 85, agnetha.vikenger@rbu.se
Förbundsjurist Annica Nilsson, 070 727 48 47, annica.nilsson@rbu.se


Taggar

rbu

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31

Daniella Ås

Kommunikatör

daniella.as@rbu.se

070-934 91 78

Nawfal Naji

Förbundsjurist

nawfal.naji@rbu.se

076-947 75 76