- Standarden på många av våra grundskolor är för låg, framförallt när det gäller luftkvaliteten. Det stora trycket på många skolor att ta emot ett ökat antal elever gör inte situationen bättre. Skolledarna behöver kanske i ökad utsträckning sätta hårt mot hårt och returnera sitt arbetsmiljöansvar om förutsättningar saknas att kunna följa arbetsmiljöregleringarna fullt ut, säger Matz Nilsson.

- Jag är glad att skolans arbetsmiljö får uppmärksamhet. Varken elever eller personal ska riskera hälsan i skolan. Arbetsmiljöverkets granskningar är värdefulla, säger Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund i en kommentar till Arbetsmiljöverkets skolrapport.

- Riktigt bra är att arbetsgivarna i de allra flesta fallen åtgärdat de brister som Arbetsmiljöverket hittat. Det visar att det finns god vilja och att vi månar om hur våra barn har det på sin arbetsplats. Eleverna ska inte behöva nöja sig med sämre arbetsmiljö än vad vi vuxna har.

Arbetsmiljöverket skriver i en aktuell projektrapport för sin nationella tillsyn av skolan att det finns brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet i nio av tio skolor. Skolorna behöver bli bättre på att arbeta förebyggande, skriva handlingsplaner och dokumentera risker och insatser.

När det gäller de mer fysiska bristerna handlar det ofta om dålig luftkvalitet, bristande städning och buller. Men det förekommer även hot och våld i arbetsmiljön.

- Standarden på många av våra grundskolor är för låg, framförallt när det gäller luftkvaliteten. Det stora trycket på många skolor att ta emot ett ökat antal elever gör inte situationen bättre. Skolledarna behöver kanske i ökad utsträckning sätta hårt mot hårt och returnera sitt arbetsmiljöansvar om förutsättningar saknas att kunna följa arbetsmiljöregleringarna fullt ut, säger Matz Nilsson.

- Hot och våld måste vi förebygga genom medvetet arbete och tydliga rutiner. Det kan även vara så att man behöver se över lokalerna för att bygga bort otrygga platser. Såväl lärare som skolledning behöver återkommande stöd från arbetsgivaren kring hur man hanterar hotfulla situationer. Vi vet att alla inte får det idag.Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 400 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som biträdande rektorer, rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet. En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.


Kontakt


Kerstin Weyler

Chefredaktör

kerstin.weyler@skolledarna.se

08-56706200

08-56706201

0709-676201

Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utbildningspolitisk chef

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

0706-176209

Eva Ahlberg

Förbundssekreterare

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

0706-746207