Andel av ansökningar om personlig assistans som beviljats 1994-2018 Fotograf/Källa: Statistik: Försäkringskassan, bearbetning: RBU

Ny statistik från Försäkringskassan visar att det är fortsatt nästan omöjligt att få statlig personlig assistans för den som ansöker för första gången. Under 2018 var det bara 217 av totalt 1264 ansökningar som beviljades. Hela 1047 fick avslag.

När Försäkringskassan redovisar sin rullande tolvmånadersstatistik för avslag och beviljanden när det gäller assistansersättning framgår att under 2018 var det bara 17 procent av de som ansökte om personlig assistans för första gången som fick ja. Alla andra fick avslag.

– Det är katastrofala siffror, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

– Bakom siffrorna finns människor, barn och vuxna, som har mycket omfattande behov. Det kan handla om barn som behöver hjälp med sin andning, barn som behöver få sin mat via en knapp på magen eftersom de inte klarar att äta med munnen, eller barn som har epilepsi.

Fram till 2009 var det fler beviljanden än avslag, därefter vände det och nu avslås alltså så många som 83 procent av alla nyansökningar.

– Detta måste få ett stopp, säger Maria Persdotter. Det är ingenting annat än en stor tragedi för alla dem som drabbas av den skeva tillämpningen av rätten till assistans. Det handlar om människor med mycket omfattande funktionsnedsättningar som inte får den rätten tillgodosedd idag.

– RBU kräver att regeringen tar sitt ansvar och styr upp utvecklingen. Det här är inte värdigt ett välfärdsland, säger Maria Persdotter. De förslag om andning och sondmatning som kom i förra veckan räcker inte på långa vägar. Bara ungefär 50 personer kommer att få nytta av förslagen, för resten är läget lika nattsvart.

 

Länk till Försäkringskassans statistik (se dokument publicerat 2019-03-01)
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31