Miljöpartiet kommenterar den borgerliga majoritetens budget för Stockholm Stad.

- Klimatambitionerna är för låga och det finns ingen satsning på en hållbar trafikpolitik. Vi vill se satsningar på cykelbanor, bussfiler och åtgärder för bra luftkvalitet. Dessutom måste man fasa ut koleldningen i fjärrvärmen för att minska de klimatstörande utsläppen, säger Yvonne Ruwaida.

- Det finns ingen investering på energisparåtgärder finansierad i budgeten. Majoritetens utspel om 205 mnkr i energisparåtgärder skjuts på en oviss framtid, säger Yvonne Ruwaida.

- Barn och skola är de stora förlorarna i det blåa budgetförslaget. Man väljer att inte ens kompensera för nästa års löneökningar. Vi kommer att se fler unga som hoppar av skolan och barn med särskilda behov som far illa, säger Yvonne Ruwaida.
- Den borgerliga majoriteten minskar underhållet av cykelbanor, badhus, idrottshallar mm med 93,6 mnkr 1). Det kommer stockholmarna att få betala i framtiden, säger Yvonne Ruwaida.

- Den här budgeten går knappt ihop trots tillskott från staten på 1 042 mnkr. Det finns ingen ansvarsfull långsiktig finansiering och det är dåligt för verksamheterna och Stockholm, säger Yvonne Ruwaida.

1) avser trafik-, fastighets och idrottsnämndens medel för underhåll.

För kommentarer: Yvonne Ruwaida (MP) oppositionsborgarråd 0761- 29 18 95.      Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02