​Vi måste få fler ungdomar att välja yrkesprogrammen. Behovet av arbetskraft är stort inom omsorgen, hantverkssektorn och servicenäringarna men ungdomarna ratar utbildningarna. Att återgå till högskolebehörighet på yrkesprogrammen men med en valbar utgång mot yrket är ett viktigt första steg, säger Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund inför Yrkes-SM som inleds i morgon.

- Vi måste få fler ungdomar att välja yrkesprogrammen. Behovet av arbetskraft är stort inom omsorgen, hantverkssektorn och servicenäringarna men ungdomarna ratar utbildningarna. Att återgå till högskolebehörighet på yrkesprogrammen men med en valbar utgång mot yrket är ett viktigt första steg.

Det säger Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund inför Yrkes-SM som inleds i morgon onsdag på Malmömässan.

Sveriges Skolledarförbund arrangerar konferensen Vägval yrkesutbildningen dit bl.a. gymnasieminister Aida Hadzialic är inbjuden för att diskutera yrkesutbildningens framtid.

- De studier som gjorts på elevers val av studieväg på gymnasieskolan visar att föräldrars attityder är väldigt viktiga. Vid sidan av dessa spelar även kamraternas val en avgörande roll. För att kunna ge eleverna en bredare bas för sina val måste yrkesintroduktionen komma in mycket tidigare under skoltiden. Vi behöver en fungerande prao som kan ge elever en realistisk bild av arbetslivet betydligt tidigare än vad som sker idag, säger Matz Nilsson.

- Automatisk högskolebehörighet på yrkesprogrammen men med möjlighet att välja en yrkesutgång gör att programmen lockar fler. Något måste hända nu för att inte bristen på yrkesutbildad arbetskraft ska bromsa den ekonomiska tillväxten. Här har regeringen ett övergripande ansvar. Jag har ett flertal förslag till förändringar som jag kommer att lägga fram för statsrådet Aida Hadzialic under konferensen, säger Matz Nilsson.

Konferensen Vägval yrkesutbildning arrangeras i samarbete med Lärarnas Riksförbund onsdagen den 11 maj på Malmömässan. Du hittar mer information om programmet här: http://yrkessm.se/konferens-vagval-yrkesutbildning/

Matz Nilsson kommer att finnas tillgänglig för kommentarer under dagen på tel 0703-32 53 99. Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 400 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som biträdande rektorer, rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet. En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.


Kontakt


Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utredare

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

0706-176209

Eva Ahlberg

Informatör

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

0706-746207