Sju steg i kristen tro av Jonas Lindberg kan beskrivas som en konfirmandbok för vuxna. Den är skriven både för den som är nyfiken på kristen tro och för den som har en tro och vill lära sig mer om den. 

"Alla människor bär en gudsbild inom sig, oavsett om vi har hört ordet Gud eller inte. Den bilden handlar både om vårt innersta jag och om vår relation till tillvarons yttersta krafter. Den formas av vårt möte med livet, av gott och ont, av stress och trygghet.", skriver Jonas Lindberg i Sju steg i kristen tro.

Jonas Lindberg skriver med ett personligt tilltal och samtidigt en önskan att spegla bredden i olika sätt att tro. Han närmar sig tron genom sju steg och avslutar varje steg med en enkel övning.

Bokens sju teman är; Gud, Bibeln, Jesus, bön och gudstjänst, dop och nattvard, ondska och synd samt bortom döden. I boken ingår också läsning av Lukasevangeliet, med stödfrågor till varje kapitel, för att ge närkontakt med en av den kristna trons grundkällor.

Titel: Sju steg i kristen tro
Författare: Jonas Lindberg
Förlag: Verbum
Omslag: Maria Mannberg
ISBN: 978-91-526-3743-2
Utgivning: 16 april 2018
Pris: Från 125 kr/st

Sofie Kalodimos
Pressansvarig
0766 77 76 14
sofie.kalodimos@verbum.seLedande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig Bok, Gudstjänst & teologi, konfirmandmaterial

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28