Som ett led i att möta den ökade flyktingströmmen till Sverige och Västra Götaland beslutade Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd att bevilja föreningen Födelsehuset bidrag på en miljon kronor för Doula & kulturtolkverksamhet i centrala och västra Göteborg. Genom sin vårdöverenskommelse med Angereds närsjukhus finansierar nämnden sedan tidigare motsvarande verksamhet i nordöstra Göteborg.

Födelsehuset är en ideell, religiöst och politiskt obunden förening som verkar för en mänskligare förlossningsvård. Födelsehuset har drivit verksamheten doula & kulturtolk sedan år 2008. Doula- & kulturtolksverksamheten syftar till att ge stöd till utomeuropeiskt födda kvinnor under graviditet samt vid och efter förlossning. Kvinnor från utomeuropeiska länder som föder barn i Sverige har mer komplicerade förlossningar än svenskfödda och det är också en fyra gånger högre risk att deras barn dör i samband med förlossningen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har varit med och finansierat verksamheten sedan 2009. Fram till 2015 har drygt 800 kvinnor i Göteborg fått stöd av en doula under graviditet och förlossning. Verksamheten har utvärderats och användandet av doulor har visat sig minska direkta risker i samband med förlossning samt öka amningsfrekvensen hos mödrarna.

Under 2016 planerar hälso- och sjukvårdsnämnden att se över hanteringen av föreningsstöd samt undersöka möjligheterna till en Göteborgsgemensam organisering av Doula & kulturtolksverksamheten.

Ny vårdcentral i Majorna i Göteborg

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade att teckna avtal med Västerleden Vårdcentral AB om att starta en ny vårdcentral och BVC på Jaegerdorffsplatsen i Majorna.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har tidigare i november godkänt ansökan från företaget att starta vårdcentral inom det fria vårdvalet VG PV. I Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds beslut framgår att vårdcentralen kommer att starta tidigast den 1 februari nästa år.

Kontaktpersoner: Johan Fält (M), ordförande, 0709-960 300, Manijeh Mehdiyar (MP), 1:e vice ordförande, 0722-50 54 54, eller Ann-Christine Andersson (S), 2:e vice ordförande, 0736-60 17 35.

Om Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen och företräder dig som bor i Göteborg. Nämnden består av politiskt valda ledamöter och ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning

Ett viktigt uppdrag är att föra en dialog med dig som invånare för att öka förutsättningarna för demokratiskt inflytande.Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se