– Redan i början av 1960-talet gavs den första Kyrkokalendern ut, då på Håkan Ohlssons förlag, som sedan köptes upp av Verbum. Nu uppdaterar vi kalendern med ett tydligare formspråk och med ännu mer inspiration för planering av gudstjänsten för alla, säger Åsa Ulfvebrand, förläggare av Kyrkokalendern.

Med introduktion till helgen och bibeltexterna, gestaltning av kyrkorum, inspiration till förkunnelse och psalmval och fördjupande texter som följer kyrkoårets pedagogik, riktar sig Kyrkokalendern till alla i arbetet kring gudstjänstförberedelse.

Där finns anvisningar för kyrkorummets gestaltning; val av blommor, altarljus. Inför söndagens text finns en kort introduktion. Kyrkokalendern innehåller också kopieringsunderlag för barnens gudstjänst, psalmvalslistor och inspiration till förkunnelse och fördjupande texter. 

Med en tydlig layout lyfts innehållet fram på ett överskådligt sätt med plats för egna dagboksanteckningar, vilket gör att man lätt kan ge Kyrkokalendern en personlig prägel.

Titel: Kyrkokalendern
Förlag: Verbum 
Formgivning: Margareta Brisell Axelsson
Foto: Magnus Aronson
Illustrationer: Margareta Brisell Axelsson och Cathrin Hasselstrand
ISBN: 978-91-526-3760-9
Utgivning: September 2018
Recensionsdatum: 30 maj 2018
Pris: Från 135 kr/st

Sofie Kalodimos
Pressansvarig kommunikatör
0766 77 76 14
sofie.kalodimos@verbum.seLedande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig Bok, Gudstjänst & teologi, konfirmandmaterial

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28