En varg har konstaterats röra sig i länets västligaste delar. Samtidigt har spillning från varg bekräftats vid kusten. Länsstyrelsen bedömer att det sannolikt är två olika individer men det går inte att utesluta att det är samma varg.

Vargar skiljs vanligtvis åt med hjälp av DNA. Spillning, urin, saliv etcetera innehåller DNA och kan användas för att identifiera olika individer, kön och vart de kommer från.

Spårningar, DNA-analyser och foto bekräftar förekomsterna

Den 20 oktober hittade en jägare spillning vid kusten, i Nordmalings kommun.

– Vi besökte platsen och samlade in provunderlag. Provet visade tyvärr inte vilken individ det var men visar på en varg av skandinaviskt ursprung, säger Linda Backlund, Länsstyrelsen Västerbotten.

Vargens kön och födelserevir kan inte utläsas av provet. Länsstyrelsen arbetar för att undersöka om vargen är kvar i området.

Den 25 oktober kunde Länsstyrelsen bekräfta vargspår i området kring Kraddsele, Sorsele kommun. Ytterligare en spårning har genomförts efter det.

– Vi har inget DNA från vargen vilket innebär att ursprunget är okänt. Vi fortsätter att arbeta med att identifiera vargen. Allmänhetens viltkamera fotograferade en varg i slutet av augusti och det är möjligt att det är samma varg, säger Linda Backlund.

Genetiskt viktiga vargar

Den svenska vargpopulationen har en hög inavelsgrad och är i behov av immigration av vargar från öst (Finland, Ryssland). Nya gener behöver komma in i vargpopulationen, så kallad genetisk förstärkning. När en varg dyker upp i länet är det därför alltid högsta prioritet att ta reda på vilket ursprung vargen har. Det görs med hjälp av DNA-analyser från till exempel spillnings- eller urinprover. Vid angrepp på renar och tamdjur kan även salivprov samlas.

Tips från allmänheten om vargobservationer tas tacksamt emot, rapporter kan lämnas via rovdjursappen Skandobs, www.skandobs.selänk till annan webbplats. Det går också att vända sig direkt till Länsstyrelsen.

Mer information

Rapporteringsverktyget Skandobs

Länsstyrelsens information om rovdjur och rovdjursinventering

Kontakt

Linda Backlund
Handläggare rovdjur
linda.backlund@lansstyrelsen.se
Telefon 010-225 44 16

Anna Wenngren
Biträdande enhetschef Naturvårdsenheten
anna.wenngren@lansstyrelsen.se
Telefon 010-225 44 58


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41