På förmiddagen i lördags sågs en ensam varg i Voxlöv strax utanför Kungsbacka. Länsstyrelsen kontaktades och fick se en film av vargen som strövade längs en landsväg. Länsstyrelsens samlade bedömning är att det är varg som fångats på filmen. Varifrån denna varg kommer är oklart.

Länsstyrelsen i Halland eller kringliggande län har inte fått in någon rapport om varg på ett tag, berättar Martin Broberg som ansvarar för Länsstyrelsens rovdjursinventering.

Är det inte märkligt att inte fler har rapporterat att de sett vargen då den passerade Kungsbacka?

Jo, det kan kanske tyckas men det är inte ovanligt att vi får flera rapporter från ungefär samma ställe och att det därefter dröjer innan den ses igen. Ibland ses den bara på ett ställe i länet och försvinner därefter. Länsstyrelsen är beroende av att allmänheten rapporterar sina observationer för att kunna kartlägga dessa vandringsvargar.

Kan detta vara början på en etablering av varg i Halland?

Denna typ av observationer av ensamma vargar har vi haft i Halland under många år. Vi brukar kalla dessa individer för vandringsvargar av just det skälet att de bara är på genomresa. Det finns ännu inget som tyder på att denna varg skulle bli stationär.

Var är vargen nu?

Utan fler rapporter kan vi inte svara på det. Vi vet helt enkelt inte var den är, om den ens är kvar i länet.

Är vargen farlig?

 Vargen är ett av våra stora rovdjur och kan angripa både tamdjur och husdjur. Vi vill gärna att djurägare alltid är observanta och att de inhägnade som finns också är bra skick. För att hålla en varg ute är det viktigt med ett väl sträckt stängsel. Består stängslet av flera eltrådar ska det nedersta vara nära marken. Fårnät fungerar också bra om de ansluter mot marken. Betesfållor som är öppna mot vatten skyddar inte mot varg.

Vad gör Länsstyrelsen nu?

Länsstyrelsen har flera uppdrag då det gäller våra stora rovdjur. Ett sådant uppdrag är inventering. Vi vill därför att personer som gör observationer av rovdjur också delar med sig av dessa till Länsstyrelsen. Ett smidigt sätt är att använda Skandobs, den finns tillgänglig som en app i telefonen och har även en egen hemsida. Ett annat är att ringa Länsstyrelsens rovdjurstelefon 010 - 224 34 00. Finns det bilder finns det även möjlighet för Länsstyrelsen att kvalitetssäkra rapporten.

För ytterligare information:

Martin Broberg, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen. E-post: martin.broberg@lansstyrelsen.se Telefonnummer: 010 – 224 32 20 

 


Bifogade filer

 Varg i Kungsbacka


Platser

Halland

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.


Kontakt


Niklas Glans

Kommunikationschef

Niklas.Glans@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 248

Sofie Tedenstad Svebring

Kommunikatör

sofie.tedenstad-svebring@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 363

Åsa Ehrnberg

Kommunikatör

asa.ehrnberg@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 229

Nicole Blomstrand

Kommunikatör

nicole.blomstrand@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 304

Marcus Johansson

Kriskommunikatör

marcus.johansson@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 275