Näringslivet sprudlar i Timrå – allt från ökad försäljning av industrimark, bostadsbyggande till etableringar. Och näst ut är vindkraftkoncernen ENERCON. Nu förverkligar de planerna på en ny vindkraftpark i Stor-Skälsjön på kommungränsen mellan Timrå och Sundsvall.

Miljarder investeras i parken som börjar byggas under 2020. Projektet ger upp till 250 arbetstillfällen under byggtiden och innebär också att ENERCON etablerar ett servicekontor med cirka 15 heltidstjänster i Sundsvall/Timrå-området.

ENERCON är en av världens största tillverkare av vindkraftverk och har hittills byggt cirka 700 vindkraftverk i Sverige. ENERCON har nu köpt Timra Vind AB, som sedan 2011 arbetat med att utveckla området kring Stor-Skälsjön, och ser fram emot att kunna inleda arbetet med den nya parken under 2020.

–Vi är väldigt glada över att vara med i omställningen till ett förnybart elsystem. Läget för vindkraft är gynnsamt nu och området kring Stor-Skälsjön är väl lämpat för verksamheten. Vindförhållandena är bra och vi vet att det projektet kräver i form av hamnar, vägar och ledningar finns på plats, säger ENERCONs Sverigechef Pamela Lundin.

Vindkraftparken omfattar 62 verk om vardera cirka 4,2 MW. Det ger en total produktion på 260 MW, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel i 175 000 hem.

ENERCONs satsning i området är långsiktig. Externa investerare kommer att erbjudas att köpa andelar i Stor-Skälsjön-parken, men ENERCON kommer att finns kvar både som delägare i parken och genom ett servicekontor med cirka 15 anställda i Sundsvall/Timrå-området.

Kommunstyrelsens ordförande i Timrå, Stefan Dalin (S) gläds över miljardinvesteringen i kommunen. Han framhåller att projektet i Stor-Skälsjön utöver arbetstillfällen i själva byggprojektet också ger arbete och intäkter i andra branscher när alla som arbetar med vindkraftsparken ska ha mat, boende, transporter etcetera.

  • Det här är en investering och ett besked som på många sätt är positivt för Timrå, säger Stefan Dalin.

Vindkraftssatsningen ligger väl i linje med Timrå kommuns strategi, menar Stefan Dalin:

  • Den är viktig för oss! Som kommun måste vi fokusera mer på hållbarhet, och vindkraften utgör ett led i detta.

Den 19 september kommer Pamela Lundin till näringslivsfrukosten på Sundsvall Timrå Airport. Hon presenterar då projektet och informerar om upphandlingsarbetet.

  • Det är väldigt stora upphandlingar, men vi går ut brett och jag hoppas att vi får in även små lokala företag som under- och underunderentreprenörer, säger Pamela Lundin.

Fakta ROJEKT STOR-SKÄLSJÖN

Antal vindkraftverk: 62 (varav 24 i Timrå kommun)

Total effekt: 260 MW (ca 4,2 MW/verk)

Byggstart: Andra kvartalet 2020

I drift: 2021–2022

Arbetstillfällen: Upp till 250 under byggtiden, 15 för den driftsatta anläggningen

Fakta:
​ENERCON är en av världens största tillverkare av vindkraftverk. Sverige är en av ENERCONs viktigaste marknader och kommer även fortsättningsvis att spela en betydelsefull roll för företagets framtida planer. Servicekontor finns på 16 orter och det svenska huvudkontoret ligger i Malmö.

KONTAKTUPPGIFTER

Pamela Lundin, Sverigechef, ENERCON, Telefon: 040 14 35 80, 072-159 81 11, E-post: pamela.lundin@enercon.de

Stefan Dalin, kommunstyrelsens ordförande (S), Timrå kommun, Telefon: 060-16 31 42, 073-270 95 39, E-post: stefan.dalin@timra.se

Annelie Axelsson, näringslivsutvecklare, Timrå kommun, Telefon: 060-16 34 09, 073-059 99 48, E-post: annelie.axelsson@timra.se 


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt