Fr. v. Lena Eckerberg, Energikontor Sydost, Mikael Pettersson och Mattias Westrin, Hulstfreds kommun. Fotograf/Källa: Tommy Lindström/Energikontor Sydost

Dagens ungdomar och unga vuxna söker information på skärmar och nätet. Inom pilotprojektet Eye2Eye tänker Energikontor tillsammans med Hultsfreds kommun testa hur man kan få fram ett budskap om att minska energianvändningen. Avsikten är att använda energimätvärden från en byggnad, bädda in detta i ett tilltalande budskap och nå elever och personal på Hultsfreds gymnasium i syfte att medvetandegöra energianvändning och miljöaspekterna som energianvändningen orsakar.

Olika typer av budskap kommer att testas som Hultsfreds kommun kan använda för att visa och visualisera energianvändningen i syfte att minska energianvändningen tillsammans med användarna av lokalerna. Detta ska ske genom att tillgängliggöra energi- och miljöinformation för personerna som använder byggnaden på ett sätt som är anpassat till byggnaden, byggnadens användning och personerna som vistas där.

– Det ska bli mycket intressant att följa detta. Konceptet kommer sedan kunna användas även i andra byggnader i kommunen, säger Mikael Pettersson Fastighetschef Hultsfreds Bostäder.

Användare av byggnaden får möjlighet att förstå hur de alla tillsammans kan agera för att minska energianvändningen och därmed dess miljöbelastning. En kunskap som kan användas även hemma. Eye2Eye kommer testa olika tillvägagångssätt och följa upp effekten av dessa. Konceptet är inspirerat från liknande åtgärder i bland annat Tyskland och Spanien och är ett resultat av ett internationellt erfarenhetsutbyte inom Interreg Europe-projektet EMPOWER.

– Vi har gjort studiebesök bland annat på en förskola i Tyskland. Den var byggd i passivhusteknik och man hade satsat på att informera användarna av byggnaderna så att teknik och människa inte motarbetar varandra. Nu kan vi testa detta i även Hultsfred, säger Lena Eckerberg, utvecklingschef på Energikontor Sydost. 

 

För mer information, kontakta

Lena Eckerberg                                                                    

0734–408275, lena.eckerberg@energikontorsydost.se

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 


Bifogade filer

 Pressmeddelande 200702Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56