Den nationella kompetenshöjningsinsatsen inom energieffektivt byggande startar i mars, då handledare för Energibyggare börjar utbildas runt om i landet. Kurstillfällena för våren är satta och det är öppet att anmäla sig för att bli handledare, för att sen i sin tur utbilda sina kollegor, byggnadsarbetare och installatörer, till Energibyggare.

Det webbaserade utbildningsmaterialet ”Energibyggare” är ett yrkesöverskridande interaktivt utbildningsmaterial som syftar till att ge byggnadsarbetare och installatörer en ökad kompetens inom området energieffektiva byggnader och förnybar energi. ”Handledarutbildning för Energibyggare” vänder sig till de som är intresserade av att leda utbildningen Energibyggare för verksamma vid byggarbetsplatser i Sverige. Handledarutbildningen vänder sig till exempel till platschefer, arbetsledare, yrkesarbetare, särskilda utbildare eller utbildningsavdelning i större bygg- och installationsföretag samt privata utbildare.

Under hösten har utbildningen Energibyggare pilottestats på tre byggarbetsplatser runt om i Sverige. Utvärderingen visar att utbildningen är väl anpassad till målgruppen, byggnadsarbetare och installatörer, och täcker alla de viktigaste områdena inom energieffektivt byggande och installation. Den är också enkel för handledaren att hålla då utbildningsmaterialet är något av ett självspelande piano. Handledarens roll är bland annat att vara diskussionsledare, inspiratör, boka upp utbildningstillfällen och till slut godkänna deltagarna.

Fler utbildningstillfällen för handledare kommer erbjudas hösten 2016 och våren 2017. Det är dock ett begränsat antal platser per utbildningstillfälle, så det lönar sig att vara snabb med att anmäla sig, för att vara säker på att få gå utbildningen till handledare för Energibyggare.

Ledande aktörer inom svensk byggsektor

Ledande aktörer inom svensk byggsektor har tillsammans med Energikontoren Sverige skapat utbildningen, med stöd av bland annat Energimyndigheten. Det är för att möta Sveriges energi- och klimatmål, som det krävs stora satsningar på energieffektivisering och ökad användning förnybar energi.

Bostäder och lokaler står för cirka 30 % av den totala svenska energianvändningen. Detta innebär att nya byggnader måste ha mycket låg energianvändning och energianvändningen i befintliga byggnader måste sänkas radikalt, samt att användningen av förnybar energi måste öka. Alla led inom byggsektorn behöver därför bidra för att Sverige ska uppnå energi- och klimatmålen. Det innebär bland annat att alla yrkesverksamma inom byggsektorn måste ha kunskap om vad som krävs av deras och övriga yrkens arbetsinsatser, för att bostäder och lokaler ska bli energieffektiva. Det är vad utbildningen Energibyggare erbjuder.

Energibyggare är en av fyra pågående satsningar som Energimyndigheten driver eller stöttar. De övriga är; BeställarKompetens – Utbildning i metoder och verktyg för energieffektiv renovering för beställare, byggherrar och fastighetsägare. Anordnas av Byggherrarna. Nya Glasögon – Yrkeslärarutbildning inom hållbart byggande och energieffektivisering. Anordnas av Byggnadsindustrins yrkesnämnd, BYN. Energilyftet – utbildning i energieffektivt byggande för arkitekter, beställare och konsulter. Anordnas av Energimyndigheten.

För mer information

Johanna Wallin 0709-21 60 56
Kommunikatör johanna.wallin@energikontorsydost.se
energibyggare.se
Lista på utbildningstillfällen våren 2016

Bokning sker via Entreprenörsskolas hemsida (Sveriges Byggindustriers utbildningsverksamhet). Önskemål om datum och andra orter för hösten 2016 eller våren 2017 kan skickas in via Entrepenörskolan.

15 mars Malmö Anmäl
16 mars Halmstad Anmäl
17 mars Stockholm Anmäl
5 april Göteborg Anmäl
6 april Jönköping Anmäl
13 april Örebro Anmäl
14 april Karlstad Anmäl
18 april Stockholm Anmäl
19 april Eskilstuna Anmäl
25 april Luleå Anmäl
26 april Sundsvall Anmäl
27 april Umeå Anmäl
27 april Östersund Anmäl
28 april Umeå Anmäl
3 maj Malmö Anmäl
17 maj Karlshamn Anmäl
18 maj Växjö Anmäl
19 maj Kalmar Anmäl
24 maj Uppsala Anmäl
25 maj Stockholm Anmäl
2 juni Malmö Anmäl
13 juni Göteborg Anmäl
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56