Det finns en stor potential för turistanläggningarna att spara pengar och öka sin konkurrenskraft genom att se över sin energianvändning med hjälp av kunnig expertis. Att installera solpaneler för varmvatten eller se över sin energianvändning kan ge stora vinster för campinganläggningar, vandrarhem och hotellkedjor etc. För att förstå vilken omfattning turistnäringen har kan nämnas att den omsatte ca 255 miljarder i Sverige under 2010. Som en jämförelse är detta betydligt mer än vad hela Sveriges bilindustri omsatte under samma tid. Här finns en stor potential att spara pengar på energiförbrukningen för turistföretag och dessutom bidra till ett mer hållbart samhälle.

Under hösten 2012 bjöds intresserade turistanläggningar med på en studierresa till Gloucester, Storbritannien, där några mindre familjeägda hotell visade upp sina anläggningar. Resan gav en värdefull inblick i vilka möjligheter och utmaningar som finns för energieffektivisering av turismbranschen i England.

”Jag tyckte besöket på Railway Cottages var det mest intressanta.” säger Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg i Mörbylånga, som deltog i resan som en start för ett projekt på Öland om klimatsmart turism. ”Rummen var fint inredda, framför allt badrummen är påkostade, men vi noterade att fönstren alltjämt är oisolerade och dragiga. Man slås av vilken oerhörd potential det måste finnas för energibesparing i England överlag! Vi kan lätt känna igen oss i t.ex. om svårigheten att synas med budskapet om klimat och om energieffektivisering i ett samhälle där andra (ekonomiska) värden ofta tycks stå högre och utmaningen att få med klimattänket i allt annat arbete som ’måste göras’, ”menar Elvira Laneborg. ”Men det blir också tydligt att Sverigekan vara en förebild för förändring av samhället i mer hållbar riktning. Konkret kunskap om t.ex. isolering och förnybar energi eller erfarenheter av nätverkande och samverkan är ganska självklart för oss men ett nytt sätt att tänka för många andra.

”Det som gav mest var mötena med andra kollegor som är i samma situation.” säger Malin Ericsson som driver Ödevata Fiskcamp. ”Det var intressant att se vilka energilösningar de genomfört, men trots allt var det diskussionerna med kollegorna som är mest minnesvärda från resan.”

”Vi har kommit en bit på väg när det gäller energieffektiviseringar” säger Joachim Dahlgren på Halens Camping.

Syftet med studierresan var att inspirera och ge idéer till energieffektivisering i turistbranschen. Dessutom pågår arbete med att skapa ett kvalitetssystem i Sverige där besöksanläggningarnas miljö-, energi, och klimatpåverkan ska vägas in tillsammans med kvalité avseende bemötande, service och tillgänglighet, totalt 16 bedömningskategorier. Kvalitetssystemet framtaget av Green Business används redan av Visit Scotland med framgång och ska nu utvecklas för att passa i Sverige.

”Att bygga upp ett svenskt kvalitetssystem för turismbranschen handlar om att hitta rätt parametrar men också om användbarhet, information och marknadsföring. ”säger Tommy Lindström, Borgholm. ”Vi följde med på studieresan för att få ta del av erfarenheter från brittiska företag som redan är inne i kvalitetssystemet. Men det ’hemlighetsmakeri. som tycks omgärda Green Business Scheme i England skulle inte fungera i Sverige. Anläggningsägarna får inte reda på vilka poängkriterier som de bedöms efter. Här i Sverige behövs öppenhet för att attrahera företag att medverka.”

De svenska deltagarna på studieresan var Malin Ericsson och Magnus Axelsson från Ödevata Fiskecamp, Joachim och Lotta Dahlgren från Halens Camping, Elvira Laneborg, Mörbylånga kommun samt Tommy Lindström, Borgholms kommun. Resan organiserades från Sverige av Energikontor Sydost. Värd på resan var Jackie Williams från Severn Wye Energy Agency.

Kontaktperson: Lena Eckerberg, projektledare RELACS, 0734-408275, lena.eckerberg@energikontorsydost.se

RELACS - Förnybar energi i turistanläggningar (REnewabLe energy for tourist ACcomodation buildingS) är ett IEE-projekt med partner från 10 länder, som startade i slutet av maj 2010. Målet är att engagera och motivera många turistanläggningar (minst 60) runtom i Europa att börja använda teknik för förnybar energi och energieffektivisering i sina byggnader.
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56