Över 100 personer deltar på EnergiTing Sydost 2017 den 9 november i Ljungby, på Garvaren Nöje. Årets tema är ”Rätt energi till 2030”. Fil dr

öje. Årets tema är ”Rätt energi till 2030”. Fil dr Lina K Wiles, senior hållbarhetskonsult med doktorsgrad i ekologi inleder dagen med att tala om vår tids största utmaning, att ställa om till förnybar energi. Dagen delas därefter upp i tre spår med fokus på drivmedelsstrategier och hållbara transporter, belysningslösningar och innovationer från byggbranschen och om finansieringslösningar för övergång till hållbar energi.

Årets EnergiTing fokuserar på övergången till förnybar energi och om hur vi på olika sätt kan bidra till den övergången. Våra föreläsare tar upp olika alternativa fossilfria drivmedel för fordon och industrier, hur vi kan energieffektivisera våra byggnader och om hur det går till att söka EU-medel för insatser som ska bidra till mer hållbar energi och energieffektivisering.

EnergiTing Sydost 2017 är till för dig som vill arbeta för en hållbar energiomställning och i år är konferensen extra viktig då 2020 och 2030 är inte längre långt bort. Inom bara några år är det många energi- och klimatmål som ska förverkligas. Företag, offentlig sektor, föreningar, organisationer med flera behöver ta hjälp av ny teknik, nya affärs- och finansieringsmodeller samt lära av varandra för att uppnå målen om minskad klimatpåverkan genom energieffektivisering och förnybar energi.”, säger Christel Liljegren, vd Energikontor Sydost.

Spåret Småländska byggbranschen handlar om det senaste från byggbranschens lösningar för energieffektivitet och kommunikation med hyresgäster, om ljuset i människans tjänst och om smart energiåteranvändning.

I spåret Fossilbränslefria Sydostkommuner tar föreläsarna upp drivmedelsstrategier för övergången till fossilfrihet, logistiklösningar för hållbara transporter och en översikt över vad som händer i regionens biogasutveckling.

Spåret Finansiera energiomställningen tar upp kunskap om bidrag, stöd och nya finansieringslösningar och verktyg för offentlig och privat sektor. Om hur ansökningsprocesser går till och om varför det är viktigt att energieffektivisera våra verksamheter.

Välkommen till Garvaren Nöje, Stationsgatan 2, Ljungby
Torsdag 9 nov, kl. 9:45-16:25

Vill du komma till EnergiTinget och träffa oss eller någon av våra föreläsare så finns det tid innan start eller under pauserna.


Program EnergiTing Sydost 2017-11-09

09:00 Registrering, kaffe och minimässa
09:45 Välkomna Christel Liljegren, vd Energikontor Sydost AB Magnus Gunnarsson, kommunalråd i Ljungby
10.00 Inledningstal av Fil dr Lina K Wiles - Från svart till grönt – om världens största omställnings-projekt utmaningarna i den egna verksamheten?
10:40 Tre parallella spår
Småländska byggbranschen Fossilbränslefria Sydostkommuner
Finansiera energiomställningen
11:25 PAUS med förfriskningar och minimässa
11:50 Fortsättning tre parallella spår
12:35 LUNCH, mingel och minimässa
13:45 Fortsättning tre parallella spår
15:15 PAUS med förfriskningar och minimässa
15:45 Summering av dagen och framtidsspaning, Roger Gunnarsson, Anna Månsson och Jesper Danielsson, Energikontor Sydost
16:25 Avslutning Christel Liljegren, vd Energikontor Sydost

energitingsydost.se

För mer information, kontakta

Johanna Wallin

0709-21 60 56, johanna.wallin@energikontorsydost.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56