Cecilia Hellner berättar om hur Energikommissionen tänker om effektutmaningen.

Energi- och klimatfrågan står i fokus när företag, politiker och tjänstemän samlas för årets EnergiTing Sydost på NetPort Science Park i Karlshamn torsdag 10 november. Dagen inleds med ett anförande av Cecilia Hellner, sekreterare i Energikommissionen. Därefter delas dagen in i tre spår med fokus på fordonsgas, lokal energi och hållbar snabbomställning. Markus Wråke, vd för Energiforsk avslutar dagen med att diskutera nordens roll i klimatarbetet.

utar dagen med att diskutera nordens roll i klimatarbetet.

Årets EnergiTing fokuserar på bränslen och transporter. Vi pratar också om de utmaningar vi står inför när det gäller en ökad andel förnybara energikällor i vårt elsystem, samt om effekterna av Parisavtalet.

”Syftet med EnergiTing Sydost är att inspirera och ge verktyg till förändring för att föra sydostregionen vidare i sitt arbete mot ett hållbart samhälle”, säger Christel Liljegren, Energikontor Sydost.

Spåret Fordonsgas idag och i framtiden handlar om biogasens roll i transportsektorn och om biogasens potential regionalt och globalt. Vi får bland annat lyssna på Anders Mathiasson från Konceptum, Susanna Strandberg från VMAB och Lars-Evert Karlsson från Puregas Solutions AB.

I spåret Lokal energi till undsättning i effektutmaningen diskuteras metoder för att nå ett förnybart energisystem, den offentliga sektorns roll i utvecklingen av lokalproducerad energi och om solenergins position och möjligheter för framtiden. Föreläser gör bland annat Johan Ehrenberg från ETC, Karin Byman från IVA och Martin Forsén från NIBE.

Spåret Hållbar snabbomställning – vad säger forskningen? behandlar frågan om hur vi ska agera för att följa upp våra klimatplaner som följer med Parisavtalet och vad det innebär i praktiken. Bland föreläsarna ser vi bland annat Elin Lindehoff från Linnéuniversitetet, Henrik Ny från Blekinge Tekniska Högskola och Markus Wråke från Energiforsk.

Dagen avslutas med att Markus Wråke tar upp frågan om nordens roll i klimatarbetet.

Välkommen till NetPort Science Park, Biblioteksgatan 4 i Karlshamn
Torsdag 10 nov, kl. 9:45-16:30

Vill du komma till EnergiTinget och träffa oss eller någon av våra föreläsare så finns det tid innan start eller under pauserna. Se program nedan.

energitingsydost.se

För mer information, kontakta

Johanna Wallin

0709-21 60 56, johanna.wallin@energikontorsydost.se

Program EnergiTing Sydost 2016-11-10

09:00 Registrering, kaffe och minimässa
09:45 Välkomna Ulf Hansson, vd Energikontor Sydost AB
Välkomsthälsning Gertrud Ivarsson (c), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, Karlshamns kommun, välkomnar alla till årets EnergiTing Sydost.
Hur vårt elsystem ska anpassas för att klara en större andel förnybar energi Cecilia Hellner, sekreterare i Energikommissionen berättar om hur de

tänker om effektutmaningen.

10:40 Tre parallella spår
Fordonsgas idag och i framtiden
Lokal energi till undsättning i effektutmaningen
Hållbar snabbomställning - vad säger forskningen?
11:25 PAUS med förfriskningar och minimässa
11:50 Fortsättning tre parallella spår
12:35 LUNCH, mingel och minimässa
13:45 Fortsättning tre parallella spår
15:15 PAUS med förfriskningar och minimässa
15:45 Nordens roll i klimatarbetet Markus Wråke, vd Energiforsk
16:15- 16:30 Sammanfattning och avslutning Ulf Hansson, vd Energikontor SydostEnergikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56