På ett stort seminarium i Bryssel måndagen den 18 mars överlämnades fem strategier och energiplaner från sydöstra Sverige direkt till Europakommissionen. Borgholms Mikael Almqvist (KD) stod för överlämnandet tillsammans med Gertrud Ivarsson(C), Region Blekinge. Under dagen deltog tjugofem borgmästare tillsammans med regionala och lokala energiaktörer i diskussioner om de så kallade 20-20-20 målen.

”Det har varit otroligt inspirerande att lyssna på hur andra kommuner arbetar med klimatproblematiken” säger Mikael Almqvist efter att ha överlämnat det öländska dokumentet till Jan Panek från Europakommissionen.

Gertrud Ivarsson från Region Blekinge höll ett anförande om Blekinges klimat- och energiarbete. ”Trots att vi i Sverige i många fall har ett försprång i vårt klimatarbete så finns det massor av bra lösningar att hämta hem från Europa. Jag har lärt mig mycket som jag tar med mig hem till Blekinge” säger Gertrud Ivarsson.

Seminariet arrangerades av ENNEREG, City_SEC och Energy for Mayors-projekten där Energikontor Sydost deltar.  Under de senaste åren har kommunernas arbete med att ta fram handlingsplaner för sitt energi- och klimatarbete stöttats av Energikontor Sydost, och i och med överlämningen i Bryssel avslutades arbetet.

För mer information kontakta Lena Eckerberg, 0734-40 82 75, lena.eckerberg@energikontorsydost.se

eller Lisa Wälitalo, 0734-15 45 42, lisa.walitalo@energikontorsydost.se

Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56