Nu börjar ett nationellt energieffektiviseringsprojekt för drickakylar. 25 kommuner deltar i Energimyndighetens och Energikontoren Sveriges satsning för att ta bort onödig energianvändning för så kallade plug-in kylar. Projektet pågår till och med den 15 december i år och riktar sig till affärer, företag och föreningar som har plug-in kylar för att kyla drycker, så kallade drickakylar.

Detta insatsprojekt runt drickakylar tar bort onödig energianvändning men är även en viktig del i att förändra och utveckla energi- och klimatrådgivningen i Sverige, säger Morgan Dahlman ansvarig på Energimyndigheten.

Energikontor Sydosts Roger Gunnarsson leder och håller samman projektet nationellt tillsammans med SWECO Energiguide AB, där man genom enkla åtgärder ska spara minst 200 000kWh per år.

Idag lagras och kyls dryck i öppna eller stängda drickkylar. Dessa kylar går i regel dygnet runt och kyler öl, läsk, vatten etc. Ofta ingår de i ett specifikt säljkoncept där affärsägaren får en kyl ”gratis” när man tillhandahåller en viss dryck i exempelvis en affär.

Energikontor Sydosts studier som ligger till grund för projektet visar att man kan spara mycket energi genom att stänga av kylarna med dygnstimers när inte affären är öppen. Eftersom det inte finns specifika kyltemperaturkrav på varken öl, läsk eller vatten så kan man alltså stänga av kylarna under stängningstid utan att varken kunder eller kylägare drabbas. Däremot sparas mycket energi!

Studierna visar att om man stänger av en drickakyl med dörrar 10 timmar per dygn så sparas cirka 1000kWh/år. Motsvarande för en kyl utan dörrar ger 1600 kWh besparing per år.

I en affär med många kylar så blir detta en betydande energi- och kostnadsbesparing per år bara genom att installera billiga timers, säger projektledaren Roger Gunnarsson. Denna insats ger också de besökta företagarna många nya funderingar om ytterligare enkla åtgärder för att spara energi i sin dagliga verksamhet, fortsätter Roger.

Både bryggeribranschen samt några av de största svenska bryggerierna är informerade om projektet och intresset är stor för vad projektet resulterar i.

Projektet är verksamt i 25 kommuner och där är de kommunala energi- och klimatrådgivarna ute hos företag och affärer för att informera och arbetar med dessa energibesparande åtgärder.

Vid frågor vänligen kontakta:
Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost AB
Tel. 070-620 83 05
E-post: roger.gunnarsson@energikontorsydost.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56