Årets Energiting hålls på NetPort Science Park i Karlshamn, som också är medarrangör av eventet. ”Det känns självklart och roligt att årets Energiting hålls hos oss” säger Samuel Henningsson, vd på NetPort Science Park.

m> säger Samuel Henningsson, vd på NetPort Science Park.

EnergiTing Sydost är en kombinerad konferens och utställning som berör energifrågor inom alla branscher med perspektivet förnybar energi, energieffektivisering, transporter, fastigheter, arbetsmarknad, samhällsekonomi och planering.

”NetPort Science Park är en mycket dynamisk miljö och det känns helt rätt att arrangera årets EnergiTing hos dem i Karlshamn” säger Ulf Hansson, vd på Energikontor Sydost.

Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och en hållbar regional utveckling genom att stötta företag och offentliga aktörer i deras energi- och klimatarbete.

NetPort Science Park arbetar med att skapa förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling genom att främja samverkan mellan näringslivet, akademin och den offentliga sektorn, bland annat med hjälp av ett energikluster de driver.

”Vi tror att samverkan över gränserna och att blanda väldigt olika företag är nyckeln till en ökad innovationshöjd” säger Petra Charlotte Arrenäs, ansvarig för energiområdet på NetPort Science Park.

EnergiTing Sydost hålls den 10 november på NetPort Science Park i Karlshamn

energitingsydost.se

För mer information, kontakta

Johanna Wallin, 0709-21 60 56, johanna.wallin@energikontorsydost.se

EnergiTing Sydost arrangeras av Energikontor Sydost i samarbete med NetPort Science Park, NetPort Energikluster och Länsstyrelsen i Blekinge län.
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56