•Kan ge 1325 kronor mer i månaden för en barnfamilj med försörjningsstöd

Tisdagen den 16 juni, 2020, beslutade en enig socialnämnd att inte räkna det tillfälliga tilläggsbidraget som en inkomst vid ansökan om försörjningsstöd.

– Vi måste fortsätta ta oss igenom pandemin med sammanhållning och jämlikhet utan att lämna någon i sticket samt mildra konsekvenser för grupper som är ekonomisk utsatta med både medmänsklighets- och barnperspektiv, Maritza Villanueva Contreras, (V), socialnämndens ordförande.

Regeringen har lämnat ett förslag till ett tidsbegränsat tilläggsbidrag inom bostadsbidraget, som omfattar barnfamiljer med låga inkomster. Timrås socialnämnd klubbade igenom beslutet med anledning av den ekonomiska situation som uppstått på grund av coronapandemin. Beslutet gäller under den period som regeringen ger tilläggsbidraget.

För hushåll som får försörjningsstöd från kommunen skulle det utan ändring från nämnden innebära att försörjningsstödet sänks i motsvarande grad. Tilläggsbidraget får därmed ingen verkan för dessa hushåll.

– Många hushåll har fått eller riskerar att få sänkta inkomster och det är viktigt att vi tillsammans skapar rimliga förutsättningar för de medborgare som behöver, säger Megan Sandberg, (L), nämndsledamot.

Tilläggsbidraget belopp motsvarar 25 procent av storleken på det preliminära bostadsbidraget. Det innebär att en barnfamilj kan få upp till 1 325 kronor mer i månaden.

Bidraget är riktat till de som tar emot särskilt bidrag, bostadsbidrag, för hemmavarande barn, särskilt bidrag för barn som bor växelvis eller umgängesbidrag.

– Vi ser det som ett välbehövligt tillskott för de barnfamiljer som redan innan pandemin hade svåra förutsättningar ekonomiskt, säger Johan Vikström verksamhetschef.

Enligt regeringens förslag  kommer Försäkringskassan att betala ut bidraget från den 1 juli till och med den 31 december 2020.

Mer information 

Maritza Villanueva Contreras, nämndsordförande, tfn: 072-236 82 58

Megan Sandberg, ledamot, tfn: 070-57 80 000

Johan Vikström, chef IFO, tfn: 060-16 31 00


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt