Grundskolenämndens ordförande Mona Kanaan (S) har beslutat att förlänga hybridundervisningen för årskurs 7–9 terminen ut, till den 10 juni.

Beslutet innebär att årskurs 7–9 på alla Eskilstunas kommunala grundskolor förlänger arbetsformen att kombinera när- och distansundervisning till och med den 10 juni 2021.

– Vi har haft en dialog med smittskyddsläkaren på Region Sörmland och tillsammans tagit det här beslutet. Om förutsättningarna för att öka elevernas tid för närundervisning i skolan förbättras före 10 juni kan rektor, efter samråd med smittskyddsläkaren, fatta beslut om att genomföra det, säger Carin Pärlesköld, skolområdeschef för grundskolan i Eskilstuna kommun.

Elever som är i stort behov av att kunna fullgöra sitt skolarbete i skolan ska ges möjlighet till detta. Beslutet gäller inte grundsärskolan. Samtliga elever kommer fortsatt erbjudas skolmat varje dag.

För mer information, kontakta:

Carin Pärlesköld, skolområdeschef grundskolan
carin.parleskold@eskilstuna.se, 073-862 89 19

Bakgrund

Den 7 januari 2021 fattades brådskande ordförandebeslut om att införa distansundervisning för årskurs 7–9 på Eskilstunas kommunala grundskolor under perioden 11 januari 2021 till och med 24 januari 2021. Beslutet har förlängts vid ett par tillfällen under vårterminen och gäller nu terminen ut. Besluten fattades på rekommendation av smittskyddsläkaren.

Hybridundervisning innebär att viss del av undervisningen sker på skolan och viss del på distans. På detta sätt är inte alla elever och all personal i skolan samtidigt. Syftet med beslutet var att skolorna skulle kunna upprätthålla de förebyggande åtgärder som Folkhälsomyndigheten fortsatt rekommenderar grundskolor att göra. Sedan hybridundervisningen infördes har inte lika många elever och medarbetare smittats i våra skolor som under den senare delen av höstterminen.

Det sker en löpande uppföljning av hur arbetet med att bedriva blandad undervisning fungerar för såväl elever som personal.
Kontakt