Eskilstuna kommun får fortsatt högt betyg för sin service till företag inom samtliga myndighetsområden enligt 2020 års mätning av Nöjd kund Index (NKI). Betyget visar ett resultat på 75 (rikssnittet 74) jämfört med förra årets 77.

En av de vanligaste kontakterna företag har med sin kommun är genom tillstånd och tillsyn. Årligen genomförs en nationell mätning av hur nöjda företagen är med den kommunala myndighetsutövningen, Nöjd kund Index (NKI).

Bygglovsavdelningen på Stadsbyggnadsförvaltningen är en av de myndigheter som fått ett högt betyg på 78 (rikssnittet 69) jämfört med förra årets 77.

– Väldigt roligt att vi ökar nöjdheten för 2020. Nu får vi fortsätta att effektivisera vårt arbetssätt och förhoppningsvis få ännu nöjdare kunder framöver. Vi har många duktiga medarbetare som kan ta rätt beslut i rätt tid och ha en bra dialog med företagarna och lotsa dem rätt, säger Sofia Lindén som är avdelningschef på Stadsbyggnadsförvaltningen.

– Vi jobbar med ”tidiga möten” där företagaren har möjlighet att träffa flera myndighetsområden samtidigt och få svar på sina frågor och på så sätt kunna göra rätt från början, vilket underlättar både för dem och för oss, fortsätter Sofia Lindén.

Ett stärkt företagsklimat och service till företag är prioriterade frågor inom Eskilstuna kommun.

– Jag vill tacka alla företagare som svarat på enkäten, utan era svar kan vi inte vidareutveckla servicen till näringslivet. Det är viktigt att vår service är fortsatt jämn och hög, för att vi ska kunna möta framtidens utmaningar, säger Niklas Edmark, näringslivsdirektör på Eskilstuna kommun.

Stockholm Business Alliance rapport om kommunernas service till företag 


För mer information, kontakta: 

Niklas Edmark, näringslivsdirektör, 073-940 84 00

Sofia Lindén, avdelningschef på Stadsbyggnadsförvaltningen, 016-710 65 08

Bakgrund

Nöjd-kund-index mäter tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, effektivitet och rättssäkerhet inom tillsynsområdena bygglov, markupplåtelser, miljötillsyn, brandtillsyn och serveringstillstånd. Mätningen är på en betygsskala från 0–100, där betyg 62-–69 är godkänt och resultat över 70 är ett högt resultat.

Eskilstuna kommuns samlade resultat 2020:
 

Brandtillsyn, NKI 77 (NKI 82, 2019)

Bygglov, NKI 78 (NKI 77, 2019)

Markupplåtelser, NKI 71 (NKI 76, 2019)

Miljö-och hälsoskydd, NKI 81 (NKI 79, 2019)

Livsmedelskontroll NKI 72 (NKI 74, 2019)

Serveringstillstånd, NKI 88 (NKI 73, 2019)
 


Bifogade filer

 NKI-mätning 2020
Kontakt