Eskilstuna kommun och Polismyndigheten har sedan 2009 haft samverkansöverenskommelser för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Nu presenteras ny samverkansöverenskommelse för åren 2020-2023 samt medborgarlöfte för år 2020.

Välkommen till presskonferens där Eskilstuna kommun och Polisen gemensamt presenterar den nya överenskommelsen samt nytt medborgarlöfte.

Datum och tid: torsdagen den 7 maj klockan 10.00

Plats: Fristadssalen, Eskilstuna kommuns stadshus

Vid presskonferensen medverkar:

Eskilstuna kommun

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande, 070-086 65 02

Göran Gredfors (M), vice ordförande Brottsförebyggande rådet, 070-086 65 27

Lena Lundberg, administrativ direktör på Eskilstuna kommun, 070-086 28 21

Polisen

Christer Sjöqvist, lokalpolisområdeschef, 010-566 94 72

Thomas Bergqvist, kommunpolis, 010-566 90 71

Jonathan Svanerö, biträdande lokalpolisområdeschef, 010-566 97 33
Kontakt