Socialnämnden i Eskilstuna kommun har i samarbete med kommunens upphandlingsenhet gjort en upphandling av HVB-hem för barn och unga, där 184 externa vårdgivare anslutit sig till avtalet.

Upphandlingen av HVB-hem för barn och unga har tidigare skett via Vårdförbundet Sörmland. Men för något år sedan startade Eskilstuna kommun en inköpscentral som bedriver upphandlingar åt kommunens verksamheter. I samband med det tog socialnämnden över upphandlingen.

– Att placera någon utanför sitt hem är bland det mest ingripande man kan göra i någons liv. Då måste vi kunna säkra att våra barn och unga får rätt vård utifrån sina behov och att det är kvalitet i vården. Men vi måste också kunna säkra att vi betalar ett rimligt pris när vi som kommun köper vård, säger socialnämndens ordförande Göran Gredfors (M).

– Det är en stor sak att vi tog över upphandlingen från Vårdförbundet Sörmland. Vi har nu upphandlat ett stort område för barn och unga och deras familjer. Vi har arbetat fram ett ramavtal som vårdgivarna har anslutit sig till. Det har varit en bredare upphandling än tidigare som täcker fler vårdbehov, vilket ger oss mycket större valmöjligheter när behoven gör att vi måste placera ett barn eller ungdom på ett externt HVB.

Eftersom avtalen fram tills nu har varit få har nämnden tidigare varit tvungen att placera barn och ungdomar utanför avtal, vilket gjort att det varit svårare att kontrollera både priset och kvaliteten i vården. Förhoppningen är nu att avtalen ska var klara och i drift redan 1 maj i år.

– Nu finns det ett kravställande från vår sida i avtalet där vi kan kräva kvalitet i vården utifrån brukarens behov och vi kan kräva det till ett visst pris. Det här möjliggör även att vi kan följa upp vårdgivarna mycket tydligare och säkerställa att de håller vad de skrivit under på i avtalet med oss, säger Göran Gredfors.

För mer information, kontakta

Göran Gredfors (M), kommunalråd och ordförande i socialnämnden
goran.gredfors@eskilstuna.se, 070-086 65 27

Fakta

Upphandlingen omfattar HVB-hem för målgruppen barn och unga i åldern 0–20 år, där även tonåringar med social eller kriminell problematik kan placeras, samt även föräldrar med sina barn.

Sammanlagt har åtta av Sörmlands kommuner anslutit sig till att använda Eskilstuna kommuns ramavtal och har möjlighet att använda sig av de vårdgivare som ingått i avtalet. Värdet på upphandlingen totalt uppskattas till cirka 500 miljoner kronor och innefattar 116 000 vårddygn sett över fyra år, för samtliga kommuner.Kontakt