Peo Wärring, tidigare chefredaktör vid Eskilstuna-Kuriren, kommer att arbeta som lärare i journalistik vid Södertörns högskola från mars 2016. Han kommer också att bidra till att bygga upp forskningsprojekt runt medieutveckling och lokaljournalistik som gästlärare/gästforskare.

Den nya gästlärartjänsten har blivit möjlig genom ett samarbete där EK-koncernen finansierar satsningen. Samtidigt kommer högskolan de kommande åren att utveckla ett samarbete med Eskilstuna-Kuriren i forskning runt journalistik på nya plattformar och nya former av lokaljournalistik.

Peo Wärring är 58 år och en av landets mest välmeriterade chefredaktörer. Han var tidigare chefredaktör vid Norrbottens-Kuriren från 1990, från 1999 chefredaktör för Eskilstuna-Kuriren och från 2014 publicistisk chef för EK-koncernen. Peo Wärring har suttit i Tidningsutgivarnas huvudstyrelse 1993-2010, varav de sista åren som vice ordförande. Han har också varit ledamot i Pressens Opinionsnämnd och i Pressens Samarbetsnämnd som är huvudman för det pressetiska systemet.

Den 4 april kommer Peo Wärring att ha sin första öppna föreläsning, och alla intresserade inbjuds att vara med. Rubriken är:

Tillbaka till framtiden
Hur kan man rädda media och närdemokratin genom en ny form av lokaljournalistik? Utmaningarna är många för journalistiken med en havererad affärsmodell och sociala medier som tar över informationsspridandet. Men det finns vägar framåt för den lokala journalistiken.

Välkommen till Södertörns högskola måndag 4 april kl 14-16. Plats: Sal MA 624


Mer information

  • Professor Gunnar Nygren, tel 070-7161275
  • VD Sören Axelsson, tel 0706-200691
  • Peo Wärring, tel 070-529 1912Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876