Vård- och omsorgsförvaltningen inleder samarbete med Atea för att bygga digitala lösningar som stärker våra målgruppers självständighet och trygghet.

Äldreomsorgen i Sverige håller på att förändras i grunden. Vi människor lever längre men blir också sjukare. Det innebär att insatser som äldreomsorgen ger måste bli mer avancerade.

I dag utför våra medarbetare kvalificerad hälso- och sjukvård hemma hos den enskilde. Samtidigt blir det allt svårare att få tag på personal. Inte bara kompetent och kvalificerad; utan tillgängliga medarbetare — överhuvudtaget.

Vi behöver bedriva äldreomsorg på ett nytt sätt för att garantera våra brukares självständighet och trygghet – även i fortsättningen. För att nå fram krävs mod och uthållighet, satsningar på förebyggande och rehabiliterande åtgärder, utökad samverkan och inte minst digitalisering.

– Det vi har saknat är en partner som kan hjälpa oss att driva digitaliseringen ur ett helhetsperspektiv. Den partnern har vi hittat i Atea. Vi är mycket glada över att de vill följa med oss på resan mot framtidens vård och omsorg, säger Johan Lindström som är förvaltningschef på Vård- och omsorgsförvaltningen.

Vi ser det som en möjlighet att skapa bättre vård och omsorg utifrån våra målgruppers behov.

– Eskilstuna är en av de kommuner som verkligen tagit på sig ledartröjan då det gäller att skapa en ny samverkansmodell som möjliggör att vi tillsammans kan driva innovationsarbetet framåt inom äldreområden, säger Simon Norman, som är chef för systemutveckling & satsningar på Atea

Välkommen till en presskonferens där Vård- och omsorgsförvaltningen och Atea berättar om samarbetet och den nytta som skapas för brukarna.

Tid: onsdag 7 oktober, 10.00–11.00
Plats: Värjan, lokal Moa

Deltagare:

  • Johan Lindström, förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen
  • Malin Sölnaes, chef området äldreomsorg, Atea
  • Simon Norman, chef för systemutveckling & satsningar, Atea

 

För mer information kontakta:
Carl-Fredrik Movitz, kommunikationsstrateg, vård- och omsorgsförvaltningen
carl-fredrik.movitz@eskilstuna.se, 070-086 67 87
Kontakt