Eskilstuna är en av 23 städer som går före i klimatomställningen genom Viable Cities satsning Klimatneutrala städer. Under European Viable Cities Day gav vi exempel på hur vi arbetar konkret för att nå klimatmålen.

Under European Viable Cities Day den 8 december manifesterades det gemensamma arbetet i en ceremoni med den politiska ledningen i 23 svenska kommuner, generaldirektörer från fem myndigheter samt Viable Cities ledning.

Kommunernas styrelseordförande och myndigheternas direktörer signerade Klimatkontrakt för att gemensamt åta sig att investera i klimat- och hållbarhetsåtgärder. Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna deltog i ceremonin.

– Det är en effektiv metod med att skriva kontrakt. Det gör dig engagerad, sätter dig i ett tydligt uppdrag om vad du ska göra och ger dig stöd under kampen för att nå målen. Tre i ett, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Eskilstuna kommun.

Flera olika aktörer bidrar till ett arbete att ta fram ett klimatprogram vars mål och arbetssätt alla slags aktörer i Eskilstuna kommun kan bidra till. Genom att vara med i Viable Cities satsning kommer det finnas stöd för att utveckla det fortsatta samarbetet och skapa förutsättningar att nå klimatmålen.

Satsningen Klimatneutrala städer 2030 bidrar till klimatomställningen genom att många arbetar tillsammans och lär av varandra, och testar nya vägar. Ett exempel på detta är verktyget Klimatkontrakt 2030, som parterna i satsningen utvecklar tillsammans.

Läs om Klimatkontraktet

Bakgrund

European Viable Cities Day arrangeras av EU-kommissionens representation i Sverige och Viable Cities – är en brygga mellan allt det arbete som pågår i Sverige och EU:s arbete för en klimatneutral kontinent. Representanter från Europa, från svenska myndigheter och från satsningen Klimatneutrala städer 2030 delade erfarenheter och inspirerade varandra.

Ta del av European Viable Cities Day i efterhand

För mer information, kontakta:

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande
jimmy.jansson@eskilstuna.se, 070-086 65 02

Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör
kristina.birath@eskilstuna.se, 070-086 60 31
Kontakt