Kommunala gymnasieskolan förlänger sin distansundervisning till och med sportlovet.

Skolchef Monica Widelund har tagit beslut att förlänga distansundervisningen i nuvarande form för kommunens gymnasieelever från 24 januari till och med sportlovet för att fortsätta bidra till att bromsa smittspridningen av covid-19. Beslutet är taget i dialog med gymnasienämndens ordförande och skolledarna på kommunala gymnasieskolan.

– Smittläget i Södermanland och övriga landet har inte förändrats sedan vi fattade det första beslutet i höstas. Därför känns det rätt att vi förlänger fjärr- och distansundervisningen ytterligare. Om smittläget skulle förändras eller Folkhälsomyndigheten skulle komma med andra rekommendationer är vi beredda att avbryta distansundervisningen och successivt börja ta tillbaka eleverna till skolan igen, säger Monica Widelund, skolchef för kommunala gymnasieskolan.

Distansundervisningen kommer ha samma utformning som i dag. Det vill säga att högskoleförberedande program studerar på distans, liksom yrkesprogrammen förutom deras praktiska moment och praktik. Introduktionsprogrammen, de särskilda skolenheterna samt gymnasiesärskolan berörs inte av distansundervisningen. Elever i behov av stöd har möjlighet att få skolförlagd utbildning.

För mer information, kontakta

Monica Widelund, skolchef gymnasieskolan
monica.widelund@eskilstuna.se, 070-086 64 83

 

Bakgrund
Sedan 7 december har eleverna i gymnasieskolan haft fjärr- och distansundervisning. Beslutet fattades efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten och gäller till 24 januari. Elever på introduktionsprogrammen, de särskilda skolenheterna samt gymnasiesärskolan är inte berörda. Elever i behov av stöd har möjlighet att få skolförlagd utbildning.
Kontakt