Nationalism som utesluter minoriteter är inte bara skadlig för minoriteterna. Etniskt exkluderande skapar politiska och ekonomiska problem för alla i befolkningen. Vill ett land skapa ekonomisk tillväxt krävs etnisk jämlikhet.

Det visar ny forskning från Södertörns högskola.  

Den 15 november disputerar Anders Blomqvist i historia på Stockholms universitet och Södertörns högskola med avhandlingen ”Economic Nationalizing in the Ethnic Borderlands of Hungary and Romania”.

Avhandlingen bygger på en historisk fallstudie av staden och länet Szatmár/Satu-Mare i det ungerska och rumänska gränslandet 1867–1944. Här favoriserades generellt majoritetsbefolkningen, vilket ledde till att minoriteterna tappade förtroendet för staten.

– De politiska ledarna i Ungern och Rumänien hittade oftast problem med minoriteterna, förklarar Anders Blomqvist. Här exkluderades judar under förevändningen att de var för rika, romer för att de var för fattiga, och ungrare/rumäner för att de sågs som säkerhetsrisker. 

Det goda undantaget var att judarna inkluderades som ungrare under perioden före första världskriget, vilket gynnande både Ungerns ekonomiska utveckling och judarnas frigörelse. Exkluderandet av minoriteter och framförallt judar drevs på under mellankrigsperioden och kulminerade i förintelsen i Ungern 1944, då majoriteten av de ungerska judarna mördades. Deporteringen legitimerades genom ekonomiska löften om att ungrarna skulle få judarnas tillgångar.

– Det har varit debatt i Sverige och Ungern om ungrarnas respektive nazisternas ansvar gällande deportationerna eftersom Ungern ockuperades av Nazi-Tyskland 1944. Min studie stödjer uppfattningen att de lokala ungrarna drev på utvecklingen och hade starka intressen att deportera judarna. Kombinationen av lokala ungerska intressen och de nazistiska förintelselägren samt avsaknaden av motstånd utgör de avgörande orsakerna till den judiska förintelsen i Ungern, kommenterar Anders Blomqvist.

I sin forskning visar han att det verkliga problemet inte alls var minoriteterna, utan i själva verket majoritetens exkluderande av minoriteterna. Minoriteterna reagerade genom att avskärma sig politiskt, ekonomiskt och socialt. Så skapades ett etniskt uppdelat land.

Hans slutsats är att etnisk exkludering får negativa konsekvenser som slår tillbaka mot majoritetsbefolkningen. Det uppstår en negativ spiral där etnisk uppdelning, politisk instabilitet och bristande förutsättningar att nå ekonomisk tillväxt förstärker varandra.

– Etnisk exkludering tjänar elitens kortsiktiga politiska och ekonomiska intressen, men underminerar landets möjligheter att utveckla och överleva i det långa loppet, säger Anders Blomqvist. Alla blir förlorare.

Disputationen

Anders Blomqvist har genomfört sina doktorandstudier i historia på Institutionen för historia och samtidsstudier samt BEEGS, Baltic and East European Graduate School, på Södertörns högskola. Han examineras av Stockholms universitet.

Disputationen äger rum den 15 november klockan 10-12, Stockholms Universitet, Frescati, hörsal 7. Opponent: Professor Dennis Deletant.


För mer information, kontakta:

Anders Blomqvist, anders.blomqvist@sh.se, 070-731 63 40
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453