Vårdpersonal i skyddsutrustning vårdar patient Fotograf/Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

För ett år sedan tog Sahlgrenska Universitetssjukhuset emot den första patienten med covid-19. Sedan dess har över 3500 patienter med covid-19 vårdats på sjukhuset, varav drygt 600 inom intensivvården. Sjukhuset har nu beredskap för en tredje våg i pandemin.

– Sahlgrenska Universitetssjukhusets medarbetare är helt avgörande för att möta pandemin. Specialistkompetens och forskningskompetens gör sjukhuset ledande inom en mängd områden. Ett exempel är det stora behovet av rehabilitering som följer efter pandemin. Sahlgrenska Universitetssjukhuset var först i landet med ett multidisciplinärt specialistteam som finns tillgängligt för patienterna, säger Gustaf Josefson, ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Just nu vårdas 164 patienter med covid-19 av medarbetare i full skyddsutrustning, det råder fortsatt besöksförbud och vård som inte är akut skjuts upp – samtidigt som intensiv planering pågår för att komma ikapp med vård som fått anstå. Efter ett par veckors platå på en hög nivå ökar behovet av covid-vård, vilket kan vara tecken på en tredje våg i pandemin.

Universitetssjukhuset arbetar intensivt med tester och analyser av corona-viruset, inom verksamheten för klinisk mikrobiologi. Magnus Lindh, professor vid Göteborgs universitet och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset rapporterade till styrelsen om det pågående arbetet för att sekvensera virus och följa utvecklingen av mutationer. Analyserna i Västra Götalandsregionen visar nu att den brittiska virusmutationen står för en allt större andel av de positiva proverna, vilket kan ha betydelse för smittspridningen.

– Pandemin står och väger. Ska sjukvården klara uppdraget krävs hjälp från allmänheten: håll avstånd, begränsa dina kontakter och följ övriga rekommendationer, säger Ann-Marie Wennberg Larkö, professor och sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Pandemin får konsekvenser för den planerade vården och antalet som väntar på vård som inte är akut ökar. Antal väntande över 90 dagar till första besök var per januari 343 fler jämfört med föregående år. Antal väntande över 90 dagar till operation/behandling var per januari 1 342 fler jämfört med januari 2020. Budgetavvikelsen för januari månad uppgick till minus 127 mnkr. Avvikelsen motsvarar 8,6 % av omsättningen. Merkostnader kopplade till covid-19 uppgick till 78 mnkr i januari, och förklarar en stor del av den negativa budgetavvikelsen.

 

Covid-19 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i siffror

Forskning. Sedan pandemins start har ungefär 40 covidstudier på Sahlgrenska Universitetssjukhuset fått godkännande av Etikprövningsmyndigheten. Varje vecka släpps tusentals vetenskapligt granskade artiklar om covid-19 runtom i världen. Cirka två tusen inom det medicinska och samhällsvetenskapliga fältet. För att samla in och utnyttja den kunskapen, har Sahlgrenska Universitetssjukhuset under förra året startat en särskild följegrupp för covidforskning. På sjukhuset har det även upprättats ett kvalitetsregister för covid-19, där forskare kan ansöka om att få ut uppgifter till en studie som fått godkänd etikprövning.  

Patienter. Sahlgrenska Universitetssjukhuset tagit emot och behandlat 3676 patienter med bekräftad covid-19 varav 600 inom IVA. 3512 patienter har skrivits ut till hemmet, annat sjukhus eller boende. 468 patienter har avlidit.

Vårdplatser. Sjukhuset har under året som mest haft 213 vårdplatser inom slutenvård, 7 karantänsplatser och 57 intensivvårdsplatser för patienter med covid-19. Intensivvården hör till den mest krävande vården medicinskt, men också när det gäller utrustning och personaltäthet.

Bemanning. Simulatorcentrum utbildade över 1500 personer förra året. Det har inneburit allt från interaktiva föreläsningar om smittskydd, till IVA-omställningsutbildningar där personer har deltagit för att kunna kunnat börja arbeta som IVA-assistenter eller förstärkningsläkare.

Digitala vårdmöten. Vårdmöten via Skype och motsvarande digitala verktyg har ökat markant. Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomförde över 34 000 digitala vårdmöten under 2020 – motsvarande siffra föregående år var cirka 1000.

Labb. På laboratoriet har över 150 000 prover analyserats med PCR-test för covid-19 sedan februari förra året. Av dem har ca tio procent varit positiva. Under året har man också gjort över 70 000 antikroppstester för covid-19, med en kraftig ökning av andelen positiva senaste halvåret, från knappt 10 till över 40 procent.

För fler fakta om pandemin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset – se Sahlgrenskaliv.


Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000