Det blev en hand med pekfingret i luften som vann den internationella konsttävlingen på temat vindenergi. Windfinger av konstnärsgruppen SHAUM kommer att sättas upp på Norrliden i Kalmar nästa år. Jurygruppen som leddes av Martin West korade ytterligare två vinnare vars verk ska sättas upp i Gdansk och Rostock.

Nio konstnärsteam har under ett halvår deltagit i tävlingen och på tisdagen utsågs tre vinnare, vars konstverk nu ska pryda Kalmar, Rostock och Gdansk.

De tre vinnande förslagen och juryn motivering

Windfinger, Demonstrator in Norrliden, Kalmar, av SCHAUM

Konstnärsgruppen Schaum har med ett lekfullt förslag skapat ett möjligt landmärke i Norrliden. Förslaget tillvaratar associationer kring vind men ger också upphov till fler tolkningar.

In Transition av Monika Gora och Johan Folkesson

Monika Gora tar med sitt förslag ”In Transition” med betraktaren på en visuell och konceptuell resa. Hur kan framtidens energikälla se ut? Förslaget, som är mycket vackert, ger en möjlig ny gestalt åt framtidens energikällor.

The Great Communicator Artistic Demonstrator in Ronald Reagan Park, Gdansk, av

Oscar Guermouche och Staffan Strindberg

Oscar Guermouche och Staffan Strindbergs förslag ger Ronald Reagans park i Gdansk ett spännande tillägg. Verket som är ett citat, ”A tree is a tree. How many more do you need to look at”, i Hollywoodanda manar till eftertanke och är samtidigt vackert skulpturalt.

Medlemmar i juryn:

Jakub Szczepanski och Aleksandra Chomicz från Polen

Martin West (ordförande), Kyrre Dahl och Henriette Koblanck från Sverige

Holger Stark och Petra Steeger från Tyskland

EU-projektet ”Wind energy in the Baltic Sea Region – the Upgrade” som arrangerade tävlingen, hoppas att genom att tilltala sinnet med konst istället för de vanliga informationskampanjerna, väcka känslor och inspirera till diskussion om förnybara energikällor.

För mer information, kontakta Lennart Tyrberg tel 0766-20 92 47 lennart.tyrberg@energikontorsydost.seEnergikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56