Nu drar Energikontor Sydosts nya satsning Night Hawks igång. Projektet handlar energieffektivisering i köpcentrum, där kärnaktiviteten är nattvandringar. Detta är en bra metod att hitta onödig energianvändning och Energikontor Sydost har jobbat med nattvandringar inom industrin tidigare, med stor framgång. Den här gången är fokus på köpcentrum och gallerior.

Nattvandringen utförs av en personal som tillsammans med en energiexpert går igenom anläggningen för att hitta den onödiga energianvändningen, företrädesvis på tidpunkt då allt är stängt. Då finns möjligheter att hitta onödig ventilation, belysning som är tänd och andra energislukande processer. Genom att peka på dessa i kombination med ett utbildningsprogram ska köpcentrumen stimuleras att minska sin energianvändning. Syftet är att aktiviteterna ska fungera som en startpunkt för köpcentrum att påbörja sitt energieffektiviseringsarbete. Alla de samlade erfarenheterna kommer utmynna i en handbok som ska underlätta för ledning och beslutsfattare inom branschen att planera och prioritera de åtgärder som ger bäst effekt både ekonomiskt och över tid.

”De viktigaste områdena att fokusera runt är kyla (livsmedelskyla och komfortkyla), belysning, ventilation och värme” säger Roger Gunnarsson som utarbetat ett undervisningsmaterial för hur man arbetar med nattvandringar och som ger butiker och shoppinggallerior kloka energiråd. Driftspersonal och butikspersonal kommer att erbjudas vidareutbildning i energieffektivisering.

"Vi börjar med ett kickoffmöte i Kalmar 22-23 maj då hela projektet ska synkroniseras internationellt.” berättar Lena Eckerberg som koordinerar projektet. Under två intensiva dagar i maj träffas den internationella projektgruppen för Night Hawks i på hotell Svanen i Kalmar. I samband med det internationella mötet genomförs ett studiebesök, och för att minska koldioxidutsläppen får mötesdeltagarna ta sig runt på cykel.  ”Vi gör ett studiebesök på Ölands Köpstad och håller mötet i Kalmar, så för oss var det naturligt att välja cykel som transportmedel när cykelfärjan går mellan Kalmar och Färjestaden.” säger Lena Eckerberg, projektledare för Night Hawks.
Projektet delfinaniseras inom IEE-programmet och av Energimyndigheten.

KontaktLena Eckerberg, projektledare Energikontor Sydost, tel. 0734-40 82 75, lena.eckerberg@energikontorsydost.se

Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56