I helgen är det åter dags för Springpridefestivalen i Eskilstuna där arbetet med hbt-frågor står i centrum. För femte året fyller Eskilstuna kommun, Landstinget Sörmland, Polisen, Eskilstuna Marknadsföring och Mälardalens Högskola ett tält med aktiviteter under dagarna två.

– Landstinget Sörmland har under flera år jobbat aktivt med att stärka verksamheterna i hbt-kompetens och var först i landet med en hbt-policy. Det är därför självklart för oss att delta i Springpride och ta ställning för allas lika värde och rätt till en jämlik vård, säger Åsa Kullgren (S) landstingsstyrelsens ordförande.

Springpride är dagar med bland annat kärlek, lycka, kultur, kunskap, normkritik, tänkvärdhet, synliggörande, eftertanke, inspiration och fascination där organisationer, föreningar och privatpersoner samlas kring olika aktiviteter.

Landstinget Sörmland, Polisen i Södermanland, Eskilstuna kommun, Mälardalens högskola och Eskilstuna Marknadsföring bjuder återigen in till tältet Olika med lika där utställningar, föreställningar, fika och föreläsningar kommer att varvas under helgen. Det blir också ett dialogsamtal med representanter för de olika organisationerna på temat Varför engagerar vi oss i Springpride.

– Springpride har genom åren utvecklats till att bli en viktig tradition för Eskilstuna. Det gör mig oerhört stolt. För kommunens del handlar festivalen om att lyfta och stärka det mångfaldsarbete som utförs i våra verksamheter men också att tillsammans med andra samhällsaktörer stå upp för alla människors lika värde och rättigheter, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi från Södermanlands Polismyndighet tycker det är viktigt att medverka på Springpride. Som den myndighet som ytterst skyddar alla människors rättigheter och lika värde förmedlar vi under festivalen bland annat det viktiga budskapet att den som utsatts för hatbrott ska veta att man alltid med förtroende kan få hjälp av oss. Dessutom får vi visa delar av vår verksamhet för många människor vid ett uppskattat och välbesökt evenemang, säger Anders Gölevik, polisområdeschef Eskilstuna-Strängnäs.

– För Mälardalens högskola är det självklart att medverka i dessa sammanhang eftersom vi aktivt arbetar med att se, förstå, värdesätta och tillvarata mångfalden bland våra studenter, medarbetare och i vår omvärld. Det ger oss också värdefull inblick i hur högskolan på bästa sätt kan fortsätta utveckla norm- och jämlikhetsarbetet, säger Karin Röding, rektor för Mälardalens högskola.

Programmet för Springpride finns på springpride.se

För mer information kontakta:
Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna, 070-086 65 02
Åsa Kullgren (S) landstingsstyrelsens ordförande, 070-388 54 68
Fredrik Wallén, informationschef polisen Södermanland, 010-566 91 69
Sara Seltborg, kommunikationschef MDH, 021-10 15 35
Kontakt


Eva Norberg

kommunikationsdirektör

eva.norberg@eskilstuna.se

016-710 16 92

070-089 37 38