Fotograf/Källa: David Bergman

2016 konstaterade Migrationsdomstolen att de lokalanställda tolkar som tjänstgjort med Försvarsmakten i Afghanistan ansågs ha en ”särskild anknytning” till Sverige och kunde därför beredas uppehållstillstånd i enlighet med Utlänningslagen 5 kap. 3 a §. Två år efter domen har inget hänt från myndighetshåll och enligt Sveriges Veteranförbund finns ett tjugotal tolkar kvar som enligt lag har rätt att få sina ärenden prövade.

De tolkar som har tjänstgjort för svenska Försvarsvarsmakten lever idag i osäkerhet, på grund av att upprorsmän ser dem som landsförrädare och därför hotar dem och deras familjer. 2014 fick 21 tolkar och två lokalanställda vakter asyl i Sverige som kvotflyktingar efter stora mediala påtryckningar.

Två år efter konstaterade Migrationsdomstolen att tolkarna som tjänstgjort för Försvarsmakten ansågs ha en ”särskild anknytning” till Sverige och därför kunde söka uppehållstillstånd innan de anlänt Sverige, till exempel på ambassaden i Kabul. Trots att Migrationsdomstolens dom vann laga kraft 2016 finns fortfarande ett tjugotal tolkar som inte har fått möjlighet att få sina ärenden prövade.

Socialdemokraterna visade ett starkt engagemang för frågan under tiden de satt i opposition men under deras regeringsperiod har än så länge inget hänt. I en debattartikel på Nyheter24 den 31 maj kräver nu den veteranförbundsledda kampanjen Tolkarna att regeringen sätter ner foten gentemot myndigheterna, i anslutning till Veterandagen och avslutningen av Gula Bandet-månaden.

– Sverige har ett särskilt ansvar för tolkarna, eftersom de representerat den svenska styrkan i fält. Just nu pågår Gula Bandet-månaden till stöd för svenska veteraner, och Veterandagen firades 29 maj. Det kan ju tyckas som en fin möjlighet för regeringen att hjälpa tolkarna och ta det ansvar Sveriges har för dem, säger Anders Ramnerup, generalsekreterare för Sveriges Veteranförbund.

Kampanjen Tolkarna har gett resultat
Den Gula Bandet-stödda kampanjen Tolkarna, som drivit frågan sedan 2015, har haft effekt. Interpellationer har ställts till statsråd i riksdagen som följd av den uppmärksamhet kampanjen har skapat. Kampanjen har bidragit till ett omfattande medialt och politiskt tryck, som också är upprinnelsen till Migrationsdomstolens dom, som gav kampanjen rätt och konstaterade att tolkarna har rätt att få sina skyddsskäl prövade. Sveriges Veteranförbund som står bakom kampanjen Tolkarna, samlade in pengar 2016 för att täcka advokatkostnader. Idag söker kampanjen juridisk representation för att bistå de tjugotalet tolkar som inte har fått sina ärenden prövade.

–  De tolkar som arbetade mellan 2002-2013 har lämnats vind för våg trots att de kan påvisa samma behov av skydd som de tolkar Sverige valde att bistå 2013-2014, på godtyckliga grunder. Tolkarna har varit oumbärliga för den svenska försvarsmakten i Afghanistan och Sverige behöver nu ta sitt ansvar, säger Callis Amid, medgrundare av kampanjen Tolkarna.
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen.


Kontakt


Martin Ruist

Presskontakt

martin.ruist@fourpr.se

073-9321262

MariAnne Boström

Generalsekreterare

marianne@sverigesveteranforbund.se

070-879 90 84