Fotograf/Källa: Högskolan i Gävle

Hur gör vi vardagen enklare för den som har svårt att läsa, skriva eller räkna? Det får du veta om du besöker Dysleximässan, som i år håller till på Högskolan i Gävle. På programmet står 40 föreläsningar, 10 workshops och 50 utställningar

–Dysleximässan är en unik möjlighet att se bredden av stöd och verktyg som finns för personer med personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Besökaren får också prova på och kan ställa frågor, säger mässorganisatör Inger Rålenius.

Bland föreläsarna finns youtube-komikern Hampus Hedström, som har mer än 200 000 följare på sin kanal. På lördag berättar han om sin egen dyslexi. Hampus delar även ut årets Dyslexipris.

Vill du veta mer om arbetet i en kommun med mycket goda skolresultat ska lyssna på Getrud Ek. Hon är en av personerna bakom Helsingborgsmodellen, som bland annat innebär att elever med läs- och skrivsvårigheter får likvärdiga förutsättningar att lyckas som andra elever. Getrud Ek föreläser på lördag

Övriga föreläsare är bland andra:

  • Anita Hjälme, forskare med lång erfarenhet från området läs- och skrivsvårigheter. Anita startade dyslexilinjen på Komvux i Gävle.
  • Idor Svensson, docent från Linnéuniversitetet, delar med sig av sin forskning om appar och andra verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter. 
  • Gunnar Sjöberg, lektor vid Umeå universitet, föreläser om matematiksvårigheter.
  • Föreläsarduon Dysse består av Petra Nylén och Niklas Nilsson. Möt dem i en intensiv och rolig föreläsning om livet som ”dysse”.

Mässans öppettider:
Fredag 20 oktober kl 9.00 till 18.00
Lördag 21 oktober kl 9.00 till 15.00

Inträde:
200 kr för en eller två dagar.
Gratis för medlemmar och unga under 18 år. Passa på att bli medlem innan.

Läs mer om mässan på www.dyslexi.org

Vid frågor kontakta Inger Rålenius 08-6651708 eller inger.ralenius@dyslexi.org
Dyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Helene Kindstedt

Kanslichef

helene.kindstedt@dyslexi.org

08-665 17 08

073 415 77 88

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780