Fem projekt med verksamhet i Kronoberg får dela på totalt 32 340 219 från EU. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna på sitt möte den 5-6 december.

Pengarna kommer från ERUF, europeiska regionalfonden. Totalt fördelas nästan 39 miljoner till sju projekt från ERUF och 24 miljoner från ESF, europeiska socialfonden, i hela Småland och öarna. 

- Vi hoppas att de här projekten ska göra stor nytta i vårt län och ge en injektion till det arbete som pågår kring hållbarhet, digitalisering och ledarskap, säger Ingemar Swalander (M), Carl-Olof Bengtsson (S) och Soili Lång-Söderberg (M), ledamöter i partnerskapet.

Läs hela pressmeddelandetVart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt