Västra Götalandsregionens kulturnämnd ingår sedan 2011 som partner i CHARTS, ett spännande projekt inom ramen för EU:s regionutvecklingsfond med tema kulturturism.  Med start 28 april samlas en rad intressanta deltagare från partnerregionerna i Göteborg för gemensam workshop.

- Målet med CHARTS är att bygga vidare på de kunskaper och nätverk vi skapade i ett tidigare EU-projekt. Turism knutet till kultur- och naturarv växer, men i ett europeiskt perspektiv är Sverige en liten aktör. Det här är en chans att lära oss mer, men också bidra med de kunskaper vi har, säger Alex Bergström (S) ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Projektet är uppbyggt kring ett antal workshops där företrädare och experter från alla projektpartners träffas och arbetar för kunskapsöverföring inom de aspekter av kulturturism som faller inom ramen för CHARTS, exempelvis hållbar turism, klimatförändringar och tillgänglighet.

Ett 30-tal europeiska gäster
Mellan den 28 april och 1 maj 2013 äger Workshop E rum i Göteborg. Västra Götalandsregionens särskilda ansvarsområde inom CHARTS är kvalitetskriterier och detta är även rubriken för workshopen.

Ett 30-tal europeiska gäster kommer att delta i workshopen.
Bland dessa personer märks bland annat projektledaren Manos Vougioukas, Grekland,  Kostas Papamarkakis, politisk företrädare för projektet lead partner South Pelion, Grekland samt Kostas Chavelas, ordförande för ECTN, det europeiska nätverket för kulturturism.

Västra Götalandsregionens utvecklingsarbete kring kvalitetstänkande inom kulturturism redovisas av Bo Bergman, professor på Chalmers, och gästerna kommer även erbjudas en rundtur på några utvalda platser av särskilt intresse för kulturturism i Göteborg och längs kusten.

Intresset för vad kustregionen kan erbjuda torde vara extra högt bland till tillresta efter CNN:s uppmärksammade lista över världens vackraste vildmarksplatser som publicerades häromveckan och där Bohuskusten placerade sig som nummer sju.

Utvecklas genom goda exempel
Det övergripande målet för EU-projektet CHARTS är att goda erfarenheter och fungerande modeller ska överföras mellan de deltagande parterna och utgöra en gemensam grund för fortsatt regional utveckling och policyarbete inom europeiska unionens organisationer, UNESCO, Europarådet, med flera.

Budgeten för projektet ligger på totalt 1,8 miljoner euro och i juni 2014 ska man ha nått hela vägen från ansökan till färdigt resultat.

- Det slutliga målet för projektet är att vi ska arbeta fram väl förberedda planer för förbättringar inom våra respektive regioner, så vi därefter kan gå vidare och implementera det vi har lärt oss, säger Alex Bergström.

För mer info om EU-projektet CHARTS:
http://www.charts-interreg4c.eu/

Vill du intervjua någon av de europeiska gästerna, eller få kommentarer från Västra Götalandsregionens representanter, däribland Sture Carlsson, tillförordnad kulturchef, eller politiska företrädare, vänligen kontakta Björn Skog, kommunikationsansvarig på Västra Götalandsregionens kultursekretariat på telefon 0702-12 50 72 eller e-post bjorn.skog@vgregion.seVästra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se