Fotograf/Källa: Paul Björkman

Blodbristen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har förvärrats drastiskt och blodlagren är nere på mycket akuta nivåer. Den mest akuta bristen är O negativt blod, men även A positiv och O positivt blod ligger på oroande låga nivåer. ”Det är ett exceptionellt läge, vi behöver all hjälp vi kan få för att nå ut till våra blodgivare i Göteborg” säger Jan Holgersson, verksamhetschef Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

För att klara den kommande veckan behöver Sahlgrenska Universitetssjukhuset göteborgarnas hjälp. Blodlagren måste fyllas på för att kunna hålla igång akutverksamheten och hålla beredskap uppe för trauma- och katastrofläge. Eftersom behovet av blod är stort på flera blodcentraler runt om i landet kan inte Sahlgrenska Universitetssjukhuset få blodkomponenter från andra regioner. Det är blodgivarna i närområdet som behöver agera.

– Vi vädjar till Göteborgs blodgivare om hjälp. Om inte blodlagren fylls på omedelbart kan planerade operationer tvingas ställas in. Vi har öppnat upp extra tider i Nordstan och Frölunda Torg för att fler ska kunna hjälpa till. Alla som kan måste dra sitt strå till stacken, säger Jan Holgersson, verksamhetschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Blodbristen i Göteborg har varit rådande under en längre tid, men inför midsommar har situationen förvärrats drastiskt. Den rådande pandemin är anledningen till de konstant låga blodlagren. Under pandemiåret minskade antalet blodgivningar med 20 procent, och anledningen är de restriktioner som införts samt den pågående vaccineringen.

Fakta: GeBlod i veckan

Under veckan har GeBlod i Nordstan och på Frölunda torg öppnat upp extra tider för att fler ska kunna ge blod. Du som blodgivare bokar tid genom att ringa GeBlods telefoncenter på 031-342 20 40. Telefontiderna är vardagar 8.00 – 17.00 och lördagar 10.00 – 16.00.

Det finns också möjlighet att ge blod i GeBlods mobila blodgivningsenhet som besöker 21 hållplatser i och runt om Göteborg. På blodmobilen gäller drop in och antalet besökare som vistas samtidigt i blodmobilen regleras. Vid eventuell köbildning sker väntetiden på utsidan. Se hållplatser och tidtabell.

Mer information finns på www.GeBlod.nu

Om du som journalist har frågor eller vill ha mer information hör av dig till Ulrika Ljung, kommunikatör, på 070-5476750 eller ulrika.ljung@vgregion.se


Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000