Kan man leda med sin inre kompass? Är fokus på de ofta svåra livsfrågorna vägen till ett bättre ledarskap? Boken Livet händer! handlar om att vara kvinna och ledare i Svenska kyrkan, om vänskap som växer sig stark i livets slutskede, men också om att återvinna tillit och dra lärdomar för framtiden.

– Livet händer! är min berättelse om hur det var att bli domprost och därmed också förändringsledare i Lunds nya stora pastorat och hur det gick till när jag förlorade mitt arbete, inte förlusten i sig utan framför allt hur det gick till, säger Kerstin Hesslefors Persson.

I Livet händer! skriver hon om vad som kan hända när våra förutsättningar omkullkastas, hur det kan vara att möta det som händer och ta sig vidare, trots allt. Kerstin Hesslefors Perssons allmänmänskliga reflektioner har många bottnar och ger klok insikt – både i att leda och att leva.

”Det plötsliga och oväntade livet drabbar oss alla. Livet händer inte bara i största allmänhet, ibland händer det med ett tydligt utropstecken – abrupt och oönskat.”

Titel: Livet händer!
Författare: Kerstin Hesslefors Persson
Förlag: Verbum
Omslag: Lotta Kuhlhorn
ISBN: 978-91-526-3742-5
Utgivning: 7 maj 2018
Pris: Från 179 kr/st

Sofie Kalodimos
Pressansvarig kommunikatör
0766 77 76 14
sofie.kalodimos@verbum.seLedande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig Bok, Gudstjänst & teologi, konfirmandmaterial

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28