Företagsöverlåtelser.se presenterar Expansionsplattformen som en väg framåt för Sveriges tillväxt...

För att kunna hantera Sveriges välstånd i kommande konjunkturavmattning och 
orolig finansiell omvärld är det helt avgörande att Sverige får fler tillväxtföretag, framförallt mindre 
och medelstora.

De mindre och medelstora företagens tillväxt är en väg framåt för att Sverige ska kunna hantera sysselsättning, skattebas och finansiering av välståndet och samhälliga funktioner som rättsväsende och försvar i en orolig finansiell miljö som nu påverkar Svergies tillväxt negativt. 

I artikel i Realtid.se av Peter Tovman och i studie prestenterad vid Södertörns högskola där Peter Tovman ingår i forskargruppen framgår att notering av mindre och medelstora företag är en väg framåt för att Sverige ska få fler mindre och medelstora tillväxtföretag. Artikeln lyfter specifikt fram Expansionsplattformen som Peter Tovman utarbetat.

Peter Tovman är en av grundarna av Företagsöverlåtelser.se

Artikel och rapport hämtas här.

 
Kontakt


Peter Tovman

Kontaktperson

info@foretagsoverlatelser.se

073 718 10 06