I våras introducerades X-Mobilen, ett mobilt Science Center på temat energi, fullt med experiment och klurigheter i en biogasdriven liten lastbil. Med X-Mobilen kan experimentverksamheten nu enkelt besöka företag och skolor i samtliga tre sydostlän, istället för att man som tidigare varit tvungen att själv transportera sig in till Kalmar.

Nu effektiviserar Experimentlabbet verksamheten och satsar helt på den mobila utställningen. Denna lösning innebär att möjligheten ökar för hela sydostregionens företag och skolor att få veta mer om de så viktiga och aktuella klimat- och energifrågorna genom spännande och roliga experiment. Att arbeta med dessa stora frågor handlar i allmänhet mycket om att stimulera rätt beteende och att förmedla kunskap till alla och i synnerhet gäller detta barn och ungdomar.

Den mobila lösningen innebär också att andra målgrupper än skolan t.ex. offentlig förvaltning och företag kan boka besök av X-Mobilen. Experimenten i bilen är utformade för att på ett lustfullt och spännande sätt visualisera svåra frågor och sammanhang, och de passar både stora och små. X-Mobilens experiment kan användas för fortbildning, teambuilding och inspiration i företagens miljö- och energieffektiviseringsarbete.

Vid övergången till mobil verksamhet vid årsskiftet, kommer verksamheten vid Esplanaden 20 i Kalmar att avvecklas.

För mer information, kontakta Stefan Olsson tel. 0709-89 01 81 eller stefan.olsson@energikontorsydost.se.
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56