Vilka är de största utmaningarna för landsbygden i Västerbotten? Hur kan vi arbeta tillsammans med landsbygdsfrågorna? På fredag den 4 februari sammanträder den nyinrättade expertgruppen för landsbygdsfrågor för första gången, ett initiativ av landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Expertgruppens syfte är att vara ett rådgivande organ och ett bollplank till lands­hövdingen i frågor som rör landsbygd och landsbygdsutveckling.

Det första mötet sker via Skype fredag den 5 februari 9.30-12.00.

På dagordningen står bland annat frågan om hur bensinstationer på landsbygden ska hantera MBS:s krav på rostsäkrade rörledningar.  

Landshövding Helen Hellmark Knutsson inleder mötet med att informera om Länsstyrelsens roll och uppdrag. De tio medlemmar i expertgruppen kommer också att få del av aktuell information gällande status och nuläge för landsbygdsprogrammet, och en inblick i den demografiska utvecklingen i länet.  

Ledamöter i expertgruppen är:

Ylva Hedqvist Hedlund, politiker
Ingemar Nyman, f.d. politiker                      
Lotta Folkesson, LRF
Per Lindberg, Inlandets Teknikpark
Ann-Marie Sandberg, Garantia                                                   
Dieter Müller, Umeå universitet                                                     
Camilla Sandström, Umeå universitet   
Gun Rehnman, Hela Sverige ska leva
Roland Lundqvist, civilsamhälle
Lovisa Carneland, Leader Lappland                      

 


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04