Miljöpartiet i Stockholms stad är positivt till delar av den planerade bebyggelsen mellan Skarpnäck och Bagarmossen men är mycket kritiskt till att det sker på bekostnad av de stora miljö- och rekreationsvärdena i naturområdet som är beläget mellan de båda stadsdelarna.

- Det är oerhört angeläget att vi ser till att bygga fler miljöeffektiva och attraktiva bostäder, men när vi förtätar staden är det också viktigt att spara uppskattade naturområden som kan användas av de närboende, säger Åke Askensten (MP), gruppledare i exploateringsnämnden.

- Dessutom har exploateringsnämnden inte fått möjlighet att yttra sig över förslaget, det är väldigt ovanligt. I stället har tjänstemännen sänt in ett remissvar som vi inte är nöjda med. Därför skickar vi nu tillsammans med Socialdemokraterna in ett gemensamt remissvar, säger Åke Askensten.

- Det här byggförslaget har väckt ett stort lokalt engagemang och det är tydligt att medborgardialogen har varit bristfällig. Det riskerar att öka missförtroendet för planeringsprocessen. Vi vill se en medborgardialog som skapar möjligheter för stockholmarna att påverka hur vi planerar vår stad, säger Elin Olsson (MP), exploateringsnämnden.

För mer information kontakta:

Åke Askensten, 070 171 48 46

Elin Olsson, 073 515 55 12

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se
Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02