Partsrådet* inom den statliga sektorn har beslutat att Migrationsverkets fackliga organisationer ska få anlita en arbetstagarkonsult för att granska och analysera verkets underlag för det pågående omställningsarbetet. Enligt planerna ska granskningen pågå till den 12 maj.

På Migrationsverket pågår ett stort arbete med att anpassa organisationen till att det kommer betydligt färre asylsökande än tidigare. I början av året lämnade de fackliga organisationerna på Migrations­verket in en begäran om att få anlita en arbetstagarkonsult och i mitten av förra veckan fick de klartecken av Partsrådet *. Syftet med konsultens arbete är ge de fackliga organisationerna stöd inför förhandlingarna med arbetsgivaren om verkets omställningsbeslut.

Arbetstagarkonsulten kommer att granska strategiska och ekonomiska dokument samt intervjua ledning, arbetsgivarrepresentanter och medarbetare. Tanken är att arbetsgivarkonsulten ska ta reda på vad de intervjuade tycker om de frågor och förändringar som är på gång inom myndigheten.

Den 12 maj ska konsulten vara klar med sitt arbete. Fram till dess fortsätter Migrationsverket att planera omställningsarbetet. En dialog kommer att föras om vilka typer av förhandlingar som kan genomföras.

* Rådet är till för ett partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet. Det är en ideell förening vars medlemmar är Arbetsgivarverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, OFR/S,P,Olänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt Saco-Slänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Sekolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Partsrådet stödjer lokala parter i gemensamma frågor som de centrala parterna fastställt i kollektivavtal. Läs mer om Partsrådet på www.partsradet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterMigrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.