Efter nio månader av året visar sjukhusets uppföljning både att transplantationsvården varit omfattande och att andelen Västra Götalandspatienter som transplanterats i år är hög.

Patienter från övriga Sverige har hittills i år således fått en mindre del av resurserna för transplantation vid SU, vilket skall rättas till under året. Onsdagen den 18 oktober fanns på väntelistan för transplantation inte en enda patient från Västra Götaland, som ska få njure från en levande donator (t ex anhörig). Alla som sätts upp på väntelistan under resten av året garanteras operation inom tre månader.

Grunden för all hälso- och sjukvård är allas rätt till vård på lika villkor och efter behov baserat på medicinska prioriteringar. Den som är sjukast ska få vård först. Så arbetar också SU.

– Det innebär att vårdgarantin kommer att hållas. Och självfallet utgår vi från medicinska prioriteringar. Finns medicinska skäl för att omedelbart genomföra en transplantation så gör vi det, säger Nils Crona, chef för område Sahlgrenska där transplantationsverksamheten finns.

– Olyckliga formuleringar som är lösryckta ur sitt sammanhang, har skapat både otydlighet och missförstånd, vilket jag beklagar, säger sjukhusdirektör Jan Eriksson.

– Vi ska klara den medicinska säkerheten och vårdgarantin och samtidigt verka inom den ekonomiska ram vi fått oss tilldelade, säger Solveig Lindström (s), ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Regionrådet Jonas Andersson (fp), ordförande i Hälso- och sjukvårdsutskottet menar att det aldrig får råda någon tvekan om att det är medicinska prioriteringar som styr verksamheten

– Den som är sjukast ska få vård först. Efter diskussion med sjukhusets ledning har jag fått bekräftat att det är utifrån den principen sjukhuset har arbetat och fortsatt kommer att arbeta, säger Jonas Andersson.Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000