Restaurerad sträcka i Hörnån. Fotograf/Källa: Länsstyrelsen Västerbotten

Under tre dagar kommer flera av landets främsta experter inom vattendragsrestaurering att träffas för att i fält besöka olika restaureringar som gjorts i länets vattendrag. Målet är att utvärdera resultatet för att kunna utveckla restaureringen inför framtiden.

Initiativet till träffen kommer från det nationella EU-projektet GRIP on LIFE (2018-2023), som arbetar med att förbättra tillståndet i vattendrag och våtmarker i skogslandskapet. Restaureringsexperter från länsstyrelserna i Västerbotten, Jämtland och Västernorrland, Ume/Vindelälvens fiskeråd, Skellefteå kommun, Havs- och vattenmyndigheten, samt forskare från Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet kommer att träffas den 11-13 september för att titta på genomförda restaureringar och diskutera framtidens restaurering i flottledspåverkade vattendrag.

Metoder i ständig förändring

Dessa fältdagar kommer att skapa en viktig grund i det utvecklings- och samordningsarbete som pågår. I Västerbotten har länsstyrelsen, kommuner, Ume/Vindelälvens fiskeråd med flera, under flera år arbetat hårt för att restaurera flottledspåverkade vattendrag och goda kunskaper och erfarenheter har byggts upp. Dock återstår väldigt mycket arbete samtidigt som metoder och teknik utvecklas hela tiden. Dessutom skiljer sig både förutsättningar och erfarenheter åt mellan olika delar av landet. Fältträffar som dessa ger möjlighet att gemensamt titta på och diskutera det restaureringsarbete som gjorts hittills.

Språngbräda för ökad kompetens

Projektet GRIP on LIFE är tänkt att fungera som en katalysator i restaureringsarbetet. Till exempel kommer Länsstyrelsen Västerbotten i projektet att ta fram interaktivt utbildningsmaterial för arbetsledare och grävmaskinister. Dessutom Havs- och vattenmyndigheten har just påbörjat sitt arbete med att ta fram en digital restaureringsplattform, som ska ge riktlinjer och stöd i det restaureringsarbete som görs i hela landet.

 

Program

11 september: Studie av restaurerade sträckor i biflöden till Vindelälven, norr om Lycksele

12 september: Studie av genomförda och pågående restaureringar i Lögdeälven, Bjurholm

13 september: Studie av Rickleåns nedre sträckor.

 

Kontakt:

Tobias Eriksson
Länsstyrelsen Västerbotten
tobias.eriksson@lansstyrelsen.se 
Tel: 010-225 43 71

Henrik Karlborg
Länsstyrelsen Västerbotten
henrik.karlborg@lansstyrelsen.se
010-225 43 51

Daniel Holmqvist
Ume/Vindelälvens fiskeråd
daniel.holmqvist@lycksele.se
0950-164 14Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41