Fotograf/Källa: Stefan Nilsson

Regeringen backar efter kritiken från bland andra RBU och arbetar om sitt förslag till ändring av rätten till personlig assistans. Förslaget om att andning ska räknas som ett grundläggande behov när man ansöker om assistans går nu till lagrådet för vidare granskning, medan förslaget om att sondmatning ska kunna ge rätt till assistans arbetas om.

– Det är bra att regeringen tagit till sig synpunkterna från oss, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Det ursprungliga förslaget hade inte löst assistanskrisen.

– Men det är olyckligt att hela våren har gått till spillo, en vår där många familjer befinner sig i en helt katastrofal situation när barnet inte beviljas assistans. Föräldrar som tvingas vaka över sitt barn, som inte längre kan sköta ett jobb, syskon som far mycket illa. Hade regeringen lyssnat på oss från början hade den här processen kunnat gå mycket fortare, säger Maria Persdotter.

Det regeringen ville komma till rätta med är att andning idag inte räknas som ett grundläggande behov över huvud taget, och att sondmatning bara ger rätt till assistans för de moment som sker alldeles intill kroppen, det vill säga på- och urkoppling av sondslangen i knappen på magen. Nu går förslaget om andning vidare till lagrådet, medan sondmatningsdelen arbetas om.

Läs regeringens pressmeddelande härRiksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31