Dyslexiförbundet FMLS på Almedalen. Idag tisdag arrangerar vi ett seminarium om innehållet i dagens lärarutbildningar och om lärarnas kompetens.

Allt för många lärare vet inte hur de ska lära barnen att läsa och skriva. Det drabbar i synnerhet barn i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Varför anslås så få timmar på lärareutbildningen till metodik för läs- och skrivinlärning och till vad ska man göra när läsinlärningen krånglar? 

Kl 17.00-18.00 Högskolans lokaler, Cramérgatan 3, sal D20. Seminariet arrangeras i samarbete med Svenska Dyslexiföreningen och Föräldraföreningen för Dyslektiska barn. Hörslinga finns.

Välkomna!

Medverkande: Christina Hellman, Stockholms universitet/ordförande Svenska Dyslexiföreningen. Maria Rönn, 1:e vice ordförande i Lärarförbundet. Ditte Karlsson, lärarstuderande och ordförande i Lärarförbundet Student. Roger Haddad (FP), Utbildningsutskottet. Ida Drougge (M), Utbildningsutskottet. Mats Pertoft (MP).

Moderator: Torbjörn Lundgren
Dyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Helene Kindstedt

Kanslichef

helene.kindstedt@dyslexi.org

08-665 17 08

073 415 77 88

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780