Saadia Hussains samskapade konstverk Shared Layers tar plats på stängslet vid Lagersbergs idrottsplats. Media är välkomna till invigningen på fredag 5 juni.

Tid: fredag 5 juni, 11.30
Plats: Lagersbergs IP, Gillbergavägen, Eskilstuna

Medverkande:

  • Saadia Hussain, konstnär
  • Medskapande elever från Lagersbergsskolan, årskurs 5 och 6
  • Maria Hallberg, chef för Eskilstuna konstmuseer
  • Josefine Bolander, intendent offentlig konst, Eskilstuna konstmuseum

Bakgrund

Konstuppdraget är en del av Eskilstuna kommuns konstsatsning Konstfokus, där inbjudna konstnärer ska inkludera och engagera människor med anknytning till den valda platsen för konstverket. Uppdraget påbörjades i januari 2019.

Under uppdragets gång har Saadia Hussain arrangerat workshoppar i området och skapat tillsammans med bland annat elever från Lagersbergskolan och boende på Lagersbergsgårdens vård- och omsorgsboende.

Saadia Hussain är konstnär, konstaktivist och konstpedagog, och har lett många konstprojekt med tonvikt på demokrati, jämställdhet och yttrandefrihet.

Länk till mer information om hur Eskilstuna kommun arbetar med konstnärlig offentlig utsmyckning.

Invigningen är inte öppen för allmänheten
Med anledning av Covid-19 är invigningen inte öppen för allmänheten.

 

För mer information, kontakta

Josefine Bolander, intendent offentlig konst, Eskilstuna konstmuseum,
016-710 71 66, josefine.bolander@eskilstuna.se

Kontakt


Eva Norberg

kommunikationsdirektör

eva.norberg@eskilstuna.se

016-710 16 92

070-089 37 38