Långa utredningstider, bristande rutiner i sjukvården och byråkratiskt krångel försvårar njurtransplantationer med levande donatorer. Sedan 2010 har andelen av levande donatorer per år minskat från drygt 45 procent till 30 procent 2015. Statistiken för första kvartalet visar att andelen t o m kan bli lägre i år.

Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet, säger; Aven om antalet njurtransplantationer har ökat totalt så har det funnits förutsättningar för fler transplantationer med levande donatorer. Donationsviljan bland befolkningen är den högsta i Europa. Sjukvården klarar inte av logistiken vilket gör att en donationsutredning kan pågå i över ett år. Det är heller inte acceptabelt att njurdonatorer ibland ska behöva ta banklån eller söka bidrag för sin försörjning. Varje njurdonator gör en fantastisk mänsklig insats utan jämförelse. Dessutom sparar samhället miljontals kronor på varje njurtransplantation.

Njurförbundet anser att en donationsutredning ska prioriteras och inte överskrida tre månader. Det behövs en samlad kompetens som säkerställer att donatorn får ersättning för hela den förlorade inkomsten, inklusive alla utgifter, utan dröjsmål. Informationen om möjligheten för närstående och vänner att få donera en njure behöver utvecklas. Ett förändrat synsätt på levande njurdonation skulle ge fler njursjuka chans till en transplantation enligt Njurförbundets uppfattning.

För mer information kontakta gärna förbundsordförande Håkan Hedman, tel. 070-718 16 70.

Fakta:

Kretsen av levande njurdonatorer kan bestå av familjemedlemmar, partners och vänner. Det förekommer även s k altruistisk njurdonation då en anonym donator efter särskild utredning donerar en njure till en okänd mottagare.

Under 2015 utfördes 426 njurtransplantationer, varar 131 med en levande donator.

Cirka 5 400 personer lever med en transplanterad njure.

Njurtransplantationer utförs i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Vid årsskiftet väntade 646 njursjuka på en transplantation från en avliden donator.

Njurförbundet har begärt hos Socialstyrelsen att njurtransplantationer ska vara rikssjukvård.

www.njurforbundet.seNjurförbundet är en ideell organisation bildad 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället.


Kontakt


Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

070-718 16 70

Sara Norman

Verksamhetschef

sara.norman@njurforbundet.se

Växel: 08-546 40 500

Direkt: 08-546 40 501

070-33 66 401